Διενέργεια Κλήρωσης

Ανοικτές δημόσιες κληρώσεις για τη συγκρότηση ετήσιων Επιτροπών προμηθειών του Υπουργείου Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής έτους 2022.

Από την αρμόδια Διεύθυνση Προμηθειών και Εποπτείας Αποθηκών της Γενικής Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών του Υπουργείου Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής, ανακοινώνεται ότι την 13-01-2022, ημέρα Πέμπτη και ώρα 14:30 στο γραφείο 403 του κτιρίου του Υ.Ν.Α.Ν.Π., (Ακτή Βασιλειάδη, Πύλη Ε1-Ε2, Πειραιάς), θα διενεργηθούν ανοικτές και δημόσιες κληρώσεις για τη συγκρότηση των κάτωθι ετήσιων Επιτροπών προμηθειών του Υπουργείου Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής έτους 2022:

(i). ‘’Επιτροπή Διενέργειας των διαδικασιών σύναψης δημοσίων συμβάσεων αξίας άνω των 30.000 € χωρίς Φ.Π.Α.΄΄(πενταμελής σύνθεση)
(ii).‘’Επιτροπή Παρακολούθησης – Παραλαβής Συμβάσεων Προμηθειών (αγαθών - παροχής Υπηρεσιών) αξίας άνω των 30.000 € χωρίς Φ.Π.Α.΄΄(τριμελής σύνθεση)
(iii). ‘’Επιτροπή Αξιολόγησης Ενστάσεων και Προσφυγών σε θέματα Προμηθειών των Ν. 4412/2016 και 3978/2011΄΄(πενταμελής σύνθεση)
(iv).‘’Επιτροπή Παρακολούθησης – Παραλαβής Συμβάσεων Προμηθειών και Παραλαβής Συμβάσεων Παροχής υπηρεσιών, αξίας από 2.500€ έως 60.000 € χωρίς Φ.Π.Α.΄΄(τριμελής σύνθεση) .

Share: