Ενημέρωση για τη διεξαγωγή της δοκιμασίας της Κολύμβησης, υποψηφίων του διαγωνισμού απευθείας κατάταξης Υπαξιωματικών Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ. ειδικότητας Υγειονομικού έτους 2022

  1. Σε συνέχεια ανακοίνωσής μας από 01-02-2023, γνωστοποιείται ότι, την 07-02-2023, ημέρα Τρίτη και από ώρα 09:00π.μ. (αντί για 08:00π.μ.), η αθλητική δοκιμασία της Κολύμβησης θα πραγματοποιηθεί κανονικά, ως είχε προγραμματισθεί, στο Κολυμβητήριο της Σχολής Ναυτικών Δοκίμων (Τέρμα Χατζηκυριακού, Πειραιάς), για το διαγωνισμό απευθείας κατάταξης Υπαξιωματικών Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ. ειδικότητας Υγειονομικού έτους 2022.
  2. Οι υποψήφιοι/ες που λόγω έκτακτων καιρικών φαινομένων δεν θα μπορέσουν να προσέλθουν την 07-02-2023 στην ανωτέρω αθλητική δοκιμασία της Κολύμβησης, δύνανται να εξετασθούν την αμέσως επόμενη ημέρα, 08-02-2023 και από ώρα 09:00π.μ., ομοίως στο Κολυμβητήριο της Σχολής Ναυτικών Δοκίμων, κατόπιν αποστολής σχετικού αιτήματός τους στο email: dekp@hcg.gr.
  3. Όσοι/ες επιτύχουν στην Κολύμβηση θα υποβληθούν σε Ψυχοτεχνικές Δοκιμασίες την 09-02-2023, ημέρα Πέμπτη, στη Σχολή Λιμενοφυλάκων (Τέρμα Οικονόμου & Ξανθοπουλίδου, Χατζηκυριάκειο, Πειραιάς) και σε ώρα που θα γνωστοποιηθεί με επόμενη ανακοίνωσή μας.
Share: