Διενέργεια Ενημερωτικών Συναντήσεων-Τεχνικού Διαλόγου

Προμήθεια εξοπλισμού πυροτεχνουργών

Από την Διεύθυνση Επιχειρήσεων του Αρχηγείου Λιμενικού Σώματος – Ελληνικής Ακτοφυλακής του Υπουργείου Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής ανακοινώνεται η διενέργεια ανοικτών και δημόσιων ενημερωτικών συναντήσεων, μη δεσμευτικής συμμετοχής οικονομικών φορέων, με σκοπό την ενημέρωση της Υπηρεσίας σχετικά με νέες τεχνολογικές εξελίξεις στο πλαίσιο κατάρτισης τεχνικών απαιτήσεων / προδιαγραφών για εξοπλισμό πυροτεχνουργών και τη συλλογή πληροφοριών που κρίνονται ουσιώδεις .

Η γενική απαίτηση αφορά σε αντιβομβικές στολές νέας γενιάς και συναφή εξοπλισμό όπως τηλεκατευθυνόμενα οχήματα ΄΄ρομπότ΄΄, ακτινογραφικό μηχάνημα, συλλογές πυροτεχνουργών, ειδικές στολές, κοίλα γεμίσματα, διασπαστήρες και φυσίγγια αυτών, εργαλεία πυροτεχνουργού κλπ, με σκοπό την αντιμετώπιση προκλήσεων και απειλών κατά της δημόσιας-κρατικής ασφάλειας που προέρχονται από βομβιστικές απειλές και απειλές που προέρχονται από αυτοσχεδίους εκρηκτικούς μηχανισμούς και εκρηκτικές ύλες. Αιτούμενες πληροφορίες να συμπεριλαμβάνουν τον εκτιμώμενο χρόνο παράδοσης, καθώς και τυχόν απαιτήσεις αδειών εξαγωγής από τη χώρα προέλευσης, τη δυνατότητα εγχώριας υποστήριξης-συντήρησης, παρεχόμενες εγγυήσεις καλής λειτουργίας, τεχνικά πρότυπα-προδιαγραφές που πληροί το υλικό, συναφείς πιστοποιήσεις και κάθε άλλη πληροφορία που κατά κρίση των οικονομικών φορέων είναι σκόπιμο να γνωστοποιηθεί.

Οι ανωτέρω ενημερωτικές συναντήσεις θα πραγματοποιούνται έως και την 31η Μαρτίου 2022, κατόπιν αιτήσεων που θα αποστέλλουν οι ενδιαφερόμενοι οικονομικοί φορείς στο depix.3@hcg.gr (τηλ. Επικοινωνίας 213.137.1041).

ΔΕΠΙΧ
Share: