Θέμα Ημερήσιας Διάταξης 05/20-07-2022 Συμβουλίου Ακτοπλοϊκών Συγκοινωνιών (Σ.Α.Σ)