Πίνακας αποτελεσμάτων ψυχομετρικών εξετάσεων (Ομάδες 601-602)