Πίνακας βαθμολογίας υποψηφίων πλοηγών στο μάθημα "ΑΓΓΛΙΚΑ"