Πίνακας Καλουμένων υποψηφίων διαγωνισμού απευθείας κατάταξης Αξιωματικών Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ. ειδικότητας Κυβερνήτη ή Μηχανικού έτους 2023 – Ημερομηνίες διεξαγωγής των διαδικασιών Yψομέτρησης - Υγειονομικών Εξετάσεων & παραπομπής στην ΑΝΥΕ

1.Ανακοινώνεται ότι, την 31-01-2024, ημέρα Τετάρτη, αναρτήθηκε στην ιστοσελίδα του Λιμενικού Σώματος – Ελληνικής Ακτοφυλακής ο Συγκεντρωτικός Πίνακας Καλουμένων υποψηφίων του διαγωνισμού Κατάταξης Αξιωματικών Λιμενικού Σώματος – Ελληνικής Ακτοφυλακής ειδικότητας Κυβερνήτη ή Μηχανικού έτους 2023, όπως αυτός καταρτίσθηκε από την αρμόδια Επιτροπή Παραλαβής, Ελέγχου Δικαιολογητικών, Μοριοδότησης και Κατάταξης.


2. Οι υποψήφιοι/ες που περιλαμβάνονται στον ανωτέρω Πίνακα πρέπει να παρουσιασθούν για ΥΨΟΜΕΤΡΗΣΗ στη Σχολή Λιμενοφυλάκων (ΤΕΡΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ ΚΑΙ ΞΑΝΘΟΠΟΥΛΙΔΟΥ, ΧΑΤΖΗΚΥΡΙΑΚΕΙΟ ΠΕΙΡΑΙΑΣ), ως ακολούθως:

Ημερομηνία Ημέρα ΩΡΑ ΥΠΟΨΗΦΙΟΙ/ΕΣ
28-02-2024 Τετάρτη 09:00 από ΑΓΓΕΛΑΚΑΚΗΣ Δημήτριος Αθανάσιος έως και ΛΕΧΟΥΡΙΤΗΣ Ιωάννης Στυλιανός (άνδρες & γυναίκες)
28-02-2024 Τετάρτη 10:00 από ΛΙΑΜΠΑΣ Γεώργιος Παΐσιος έως και ΧΑΤΖΗΠΑΥΛΗΣ Νικόλαος (άνδρες & γυναίκες)


3
. Μετά την ολοκλήρωση της διαδικασίας της Υψομέτρησης, οι υποψήφιοι/ες που θα παρουσιασθούν και θα επιτύχουν σε αυτή, θα υποβληθούν σε Υγειονομικές εξετάσεις την 29-02-2024, ημέρα Πέμπτη και θα παραπεμφθούν στην Ανωτάτη του Ναυτικού Υγειονομική Επιτροπή (ΑΝΥΕ) κατά τις ημερομηνίες 01 και 05-03-2024, ημέρες Παρασκευή και Τρίτη αντίστοιχα.  Κατά την παρουσίασή τους οφείλουν να προσκομίσουν όλες τις προβλεπόμενες από την Προκήρυξη εργαστηριακές εξετάσεις/ γνωματεύσεις.

Λεπτομέρειες και αναλυτικό πρόγραμμα θα γνωστοποιηθούν με νεώτερη σχετική ανακοίνωση, η οποία θα αναρτηθεί ομοίως στην ιστοσελίδα του Λ.Σ.– ΕΛ.ΑΚΤ. (www.hcg.gr), καθώς και στο κτίριο του Αρχηγείου του Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ. Εν συνεχεία, θα διενεργηθούν οι επόμενες κατά σειρά Προκαταρκτικές Εξετάσεις των Αθλητικών Δοκιμασιών και των Ψυχομετρικών Εξετάσεων.

4. Οι υποψήφιοι ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΑ θα πρέπει σε κάθε διαδικασία του διαγωνισμού να φέρουν το Δελτίο Ταυτότητάς τους και να τηρούν τα προβλεπόμενα υγειονομικά πρωτόκολλα για την προστασία έναντι του COVID-19.

Share: