Πίνακες ψυχομετρικών εξετάσεων 17-03-2022 (Ομάδες 101-102)