Πίνακες ψυχομετρικών εξετάσεων 17-03-2022 (Ομάδες 101-102)

Πίνακες  με:

α) τα αποτελέσματα των ψυχομετρικών εξετάσεων της 17/03/2022 (Ομάδες 101-102)

β) τους επιτυχόντες των ψυχομετρικών εξετάσεων της 17/03/2022 (Ομάδες 101-102)

Αποτελέσματα ΠΚΕ Πανελλαδικών 2022
Share: