Πρόγραμμα εξετάσεων υποψηφίων Ναυαγοσωσστών 7ης ΠΕΔΙΛΣ

Συγκρότηση εξεταστικών επιτροπών, ημερομημιών, τόπων και χώρων διεξαγωγής των εξετάσεων των υποψηφίων για την απόκτηση Αδειας Ναυαγοσώστη για το χρονικό διάστημα «Μάρτιος έτους 2023 έως Φεβρουάριος έτους 2024

Συγκρότηση εξεταστικών επιτροπών, ημερομημιών, τόπων και χώρων διεξαγωγής των εξετάσεων των υποψηφίων για την απόκτηση Αδειας Ναυαγοσώστη για το χρονικό διάστημα "Μάρτιος έτους 2023 έως Φεβρουάριος έτους 2024"

άδεια ναυαγοσώστη
Share: