Πρόγραμμα Υγειονομικών Εξετάσεων & παραπομπής στην ΑΝΥΕ υποψηφίων του διαγωνισμού απευθείας κατάταξης Αξιωματικών Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ. ειδικότητας Κυβερνήτη ή Μηχανικού έτους 2021

  1. Ανακοινώνεται ότι, o Πίνακας με τους επιτυχόντες στη διαδικασία της Υψομέτρησης για τους υποψηφίους του διαγωνισμού απευθείας κατάταξης Αξιωματικών Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ. ειδικότητας Κυβερνήτη ή Μηχανικού έτους αναρτήθηκε την 22-02-2022, ημέρα Τρίτη, στην ιστοσελίδα του Λιμενικού Σώματος – Ελληνικής Ακτοφυλακής (www.hcg.gr), καθώς και στο κτίριο του Αρχηγείου Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ, στην Ακτή Βασιλειάδη, Πύλες Ε1-Ε2. Οι υποψήφιοι/ες που διαπιστώθηκε από την αρμόδια Επιτροπή Υψομέτρησης ότι δεν διαθέτουν το ελάχιστο απαιτούμενο ύψος, ή που δεν παρουσιάσθηκαν ή δεν συμμετείχαν στη διαδικασία της υψομέτρησης, σύμφωνα με την οικεία Προκήρυξη του διαγωνισμού, αποκλείονται του διαγωνισμού.

  2. Οι υποψήφιοι/ες που περιλαμβάνονται στον Πίνακα Επιτυχόντων στη διαδικασία της Υψομέτηρησης, συνεχίζουν στην επόμενη διαδικασία των Υγειονομικών εξετάσεων και παραπομπής στην Α.Ν.Υ.Ε., που θα διεξαχθούν ως ακολούθως:

Α. ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ

Ημερομηνία Ημέρα Ώρα Τόπος Εξέτασης Επώνυμο υποψηφίων
24-02-2022 Πέμπτη 08:00 ΣΧΟΛΗ ΛΙΜΕΝΟΦΥΛΑΚΩΝ από ΑΓΓΕΛΗΣ ΜΙΧΑΗΛ έως και ΚΤΙΣΤΑΚΗΣ ΡΑΦΑΗΛ (άνδρες υποψήφιοι)
28-02-2022 Δευτέρα 08:00 ΣΧΟΛΗ ΛΙΜΕΝΟΦΥΛΑΚΩΝ από ΚΥΡΙΑΖΙΔΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ έως και ΜΠΑΚΑΛΑΚΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ (άνδρες υποψήφιοι)
28-02-2022 Δευτέρα 09:30 ΣΧΟΛΗ ΛΙΜΕΝΟΦΥΛΑΚΩΝ από ΑΛΑΧΟΥΖΟΥ Αικατερίνη έως και ΧΑΣΙΑΚΗ Ευαγγελία (γυναίκες υποψήφιες)
03-03-2022 Πέμπτη 08:00 ΣΧΟΛΗ ΛΙΜΕΝΟΦΥΛΑΚΩΝ από ΜΠΑΛΑΤΣΟΣ Παναγιώτης Δημήτριος έως και ΧΩΡΑΦΙΟΣ Νικόλαος (άνδρες υποψήφιοι)

*Σχολή Λιμενοφυλάκων : Τέρμα Οικονόμου και Ξανθοπουλίδου, Χατζηκυριάκειο, Πειραιάς.


Β. ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ ΣΤΗΝ Α.Ν.Υ.Ε.

Ημερομηνία Ημέρα Ώρα Τόπος Εξέτασης Επώνυμο υποψηφίων
25-02-2022 Παρασκευή 09:30 ΝΑΥΤΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΠΕΙΡΑΙΑ από ΑΓΓΕΛΗΣ ΜΙΧΑΗΛ έως και ΚΤΙΣΤΑΚΗΣ ΡΑΦΑΗΛ (άνδρες υποψήφιοι)
01-03-2022 Τρίτη 09:30 ΝΑΥΤΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΠΕΙΡΑΙΑ από ΚΥΡΙΑΖΙΔΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ έως και ΜΠΑΚΑΛΑΚΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ (άνδρες υποψήφιοι)
01-03-2022 Τρίτη 09:30 ΝΑΥΤΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΠΕΙΡΑΙΑ από ΑΛΑΧΟΥΖΟΥ Αικατερίνη έως και ΧΑΣΙΑΚΗ Ευαγγελία (γυναίκες υποψήφιες)
04-03-2022 Παρασκευή 09:30 ΝΑΥΤΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΠΕΙΡΑΙΑ από ΜΠΑΛΑΤΣΟΣ Παναγιώτης Δημήτριος έως και ΧΩΡΑΦΙΟΣ Νικόλαος (άνδρες υποψήφιοι)

**Ναυτικό Νοσοκομείο Πειραιά: Ακτή Μουτσοπούλου 66-68, Πειραιάς.


3. Υπενθυμίζεται ότι, οι υποψήφιοι/ες οφείλουν κατά την παρουσίασή τους να προσκομίσουν όλες τις προβλεπόμενες από την οικεία Προκήρυξη εργαστηριακές εξετάσεις/ γνωματεύσεις, ήτοι:

α. Γενική αίματος, ουρία, σάκχαρο, κρεατινίνη, τρανσαμινάσες, αιμοσφαιρίνη, γενική ούρων και ανοσολογικές εξετάσεις (Τεστ HIV, τεστ HbsAg, τεστ HCV) με γνωμάτευση ιατρού (Ν.Π.Δ.Δ. ή Ν.Π.Ι.Δ. ή από ιδιώτη ιατρό της χώρας).

β. Ακτινογραφία θώρακα FACE με γνωμάτευση ιατρού (Ν.Π.Δ.Δ. ή Ν.Π.Ι.Δ. ή από ιδιώτη ιατρό της χώρας).

γ. Ηλεκτροκαρδιογράφημα με γνωμάτευση ιατρού (Ν.Π.Δ.Δ. ή Ν.Π.Δ.Ι. ή από ιδιώτη ιατρό της χώρας), στην οποία να αναφέρεται ότι δύναται να συμμετάσχει σε αθλητικές δοκιμασίες.

δ. Οφθαλμολογική εξέταση με καταγραφή της οπτικής οξύτητας και του βαθμού διαθλαστικής ανωμαλίας εκάστου οφθαλμού, την ύπαρξη ή μη δυσχρωματοψίας και την ύπαρξη νοσήματος ή πάθησης με γνωμάτευση ιατρού (Ν.Π.Δ.Δ. ή Ν.Π.Ι.Δ. ή από ιδιώτη ιατρό της χώρας).

ε. Ωτορινολαρυγγολογική εξέταση και ακοόγραμμα με γνωμάτευση ιατρού (Ν.Π.Δ.Δ. ή Ν.Π.Ι.Δ. ή από ιδιώτη ιατρό της χώρας).

στ. Γυναικολογική εξέταση (μόνο για υποψήφιες) με γνωμάτευση ιατρού (Ν.Π.Δ.Δ. ή Ν.Π.Ι.Δ. ή από ιδιώτη ιατρό της χώρας).

4. Επιπρόσθετα, θα πρέπει να φέρουν το Δελτίο Ταυτότητάς τους, προστατευτική μάσκα και να επιδείξουν Πιστοποιητικό πλήρους εμβολιασμού τους ή Πιστοποιητικό νόσησής τους ή Βεβαίωση αρνητικού διαγνωστικού ελέγχου για COVID-19 [PCR (τελευταίων 72 ωρών) ή Rapid test (τελευταίων 48 ωρών)], σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις.

Share: