Προκήρυξη ανοικτού δημόσιου διεθνή 3ου αρχικού θερινού μειοδοτικού διαγωνισμού για την εξυπηρέτηση δρομολογιακής γραμμής με σύναψη σύμβασης ανάθεσης δημόσιας υπηρεσίας δρομολογιακής περιόδου 2021-2022

Προκήρυξη ανοικτού δημόσιου διεθνή 3ου αρχικού θερινού μειοδοτικού διαγωνισμού για την εξυπηρέτηση δρομολογιακής γραμμής με σύναψη σύμβασης ανάθεσης δημόσιας υπηρεσίας δρομολογιακής περιόδου 2021-2022

ΔΘΣ
Share: