Προκήρυξη επαναληπτικού μειοδοτικού διαγωνισμού για την εξυπηρέτηση δρομολογιακής γραμμής περιόδου 2022-2023

Προκήρυξη ανοικτού δημόσιου διεθνή επαναληπτικού μειοδοτικού διαγωνισμού για την εξυπηρέτηση δρομολογιακής γραμμής, με σύναψη σύμβασης ανάθεσης δημόσιας υπηρεσίας δρομολογιακής περιόδου 2022-2023.