Προκήρυξη ανοικτού δημόσιου διεθνούς 2ου αρχικού θερινού μειοδοτικού διαγωνισμού

Εξυπηρέτηση της δρομολογιακής γραμμής ΡΟΔΟΣ – ΚΑΡΠΑΘΟΣ – ΚΑΣΟΣ – ΡΟΔΟΣ με σύναψη σύμβασης ανάθεσης δημόσιας υπηρεσίας δρομολογιακής περιόδου 2023-2024

Προκήρυξη ανοικτού δημόσιου διεθνούς 2ου αρχικού θερινού μειοδοτικού διαγωνισμού για την εξυπηρέτηση της δρομολογιακής γραμμής ΡΟΔΟΣ – ΚΑΡΠΑΘΟΣ – ΚΑΣΟΣ – ΡΟΔΟΣ με σύναψη σύμβασης ανάθεσης δημόσιας υπηρεσίας δρομολογιακής περιόδου 2023-2024

ΔΘΣ
Share: