Προκήρυξη ανοικτού δημόσιου διεθνούς αρχικού θερινού μειοδοτικού διαγωνισμού

Εξυπηρέτηση της δρομολογιακής γραμμής «ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ – ΣΚΙΑΘΟΣ – ΣΚΟΠΕΛΟΣ - ΑΛΟΝΝΗΣΟΣ και επιστροφή» με σύναψη σύμβασης ανάθεσης δημόσιας υπηρεσίας δρομολογιακής περιόδου 2023-2024

Προκήρυξη ανοικτού δημόσιου διεθνούς αρχικού θερινού μειοδοτικού διαγωνισμού για την εξυπηρέτηση της δρομολογιακής γραμμής «ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ – ΣΚΙΑΘΟΣ – ΣΚΟΠΕΛΟΣ - ΑΛΟΝΝΗΣΟΣ και επιστροφή» με σύναψη σύμβασης ανάθεσης δημόσιας υπηρεσίας δρομολογιακής περιόδου 2023-2024

ΔΘΣ
Share: