Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος Πλοηγικού Σταθμού Θεσσαλονίκης

Προμήθεια ρουχισμού εργασίας του Ναυτικού Προσωπικού Πλοηγικού σταθμού Θεσσαλονίκης