Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος Πλοηγικού Σταθμού Ηρακλείου

Προμήθεια πετρελαίου κίνησης ντίζελ, CPV:09134100-8, για κάλυψη αναγκών πλωτών μέσων του πλοηγικού σταθμού Ηρακλείου