Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος Πλοηγικού Σταθμού Χαλκίδας

Προμήθεια πετρελαίου κίνησης για το σκάφος (πλοηγίδα) «Π.Υ. 03»

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να λαμβάνουν σχετικές πληροφορίες από το Κεντρικό Λιμεναρχείο Χαλκίδας/Πλοηγικό Σταθμό, στον τηλεφωνικό αριθμό: 22210-25591 (εσωτ. 19) προκειμένου να καταθέσουν την προσφορά τους, με το ποσοστό έκπτωσης επί της μέσης τιμής λιανικής πώλησης, μέσα σε φάκελο επί του οποίου να αναγράφονται τα πλήρη στοιχεία του ενδιαφερόμενου μέχρι και την 11-10-2021 και ώρα 12:00 στο Κεντρικό Λιμεναρχείο Χαλκίδας/Γραφ. Πλοηγικού Σταθμού

Πλοηγικός Σταθμός Χαλκίδας
Share: