Πρόσκληση Ενδιαφέροντος

Ανάθεση προμήθειας πετρελαίου κίνησης CPV 09134100-8 προς κάλυψη των αναγκών σε καύσιμα των πλωτών μέσων Λιμενικής Αρχής Κεφαλληνίας έως την 31-12-2023

Η Λιμενική Αρχή Κεφαλληνίας σας ανακοινώνει ότι προτίθεται να προβεί σε διενέργεια διαγωνισμού για την ανάθεση προμήθειας πετρελαίου κίνησης CPV 09134100-8 προς κάλυψη των αναγκών σε καύσιμα των πλωτών μέσων Υπηρεσίας μας έως την 31-12-2023, εκτός εάν εξαντληθεί νωρίτερα.

Share: