Πρόσκληση ενδιαφέροντος

Προμήθεια καυσίμων για την κάλυψη αναγκών σε καύσιμα των χερσαίων και πλωτών μέσων Λιμενικής Αρχής Πόρου και Α΄ Λ/Τ Μεθάνων έως την 31-12-2024, εκτός εάν νωρίτερα εξαντληθεί

Προμήθεια καυσίμων για την κάλυψη αναγκών σε καύσιμα των χερσαίων και πλωτών μέσων Λιμενικής Αρχής Πόρου και Α΄ Λ/Τ Μεθάνων έως την 31-12-2024, εκτός εάν νωρίτερα εξαντληθεί.

Λ/Χ ΠΟΡΟΥ
Share: