Πρόσκληση σύναψης συμβάσεων ανάθεσης δημόσιας υπηρεσίας προς εξυπηρέτηση δρομολογιακών γραμμών

Πρόσκληση σύναψης συμβάσεων ανάθεσης δημόσιας υπηρεσίας προς εξυπηρέτηση των δρομολογιακών γραμμών

Ι.

α. ΛΑΥΡΙΟ – ΑΓΙΟΣ ΕΥΣΤΡΑΤΙΟΣ– ΛΗΜΝΟΣ και επιστροφή

β. ΛΑΥΡΙΟ – ΜΕΣΤΑ ΧΙΟΥ – ΑΓΙΟΣ ΕΥΣΤΡΑΤΙΟΣ– ΛΗΜΝΟΣ και επιστροφή

II.

α. ΣΥΡΟΣ – ΤΗΝΟΣ – ΑΝΔΡΟΣ – ΚΑΡΥΣΤΟΣ ή ΜΑΡΜΑΡΙ και επιστροφή

β. ΣΥΡΟΣ – ΚΥΘΝΟΣ – ΚΕΑ – ΛΑΥΡΙΟ και επιστροφή

γ. ΣΥΡΟΣ – ΠΑΡΟΣ – ΝΑΞΟΣ – ΔΟΝΟΥΣΑ – ΑΙΓΙΑΛΗ ΑΜΟΡΓΟΥ – ΚΑΤΑΠΟΛΑ ΑΜΟΡΓΟΥ – ΚΟΥΦΟΝΗΣΙ – ΣΧΟΙΝΟΥΣΑ – ΗΡΑΚΛΕΙΑ – ΝΑΞΟΣ – ΠΑΡΟΣ – ΣΥΡΟΣ

δ. ΣΥΡΟΣ – ΠΑΡΟΣ – ΝΑΞΟΣ – ΦΟΛΕΓΑΝΔΡΟΣ – ΣΙΚΙΝΟΣ – ΙΟΣ – ΘΗΡΑΣΙΑ – ΘΗΡΑ – ΑΝΑΦΗ και επιστροφή

III.

α) ΣΥΡΟΣ - ΤΗΝΟΣ - ΑΝΔΡΟΣ και επιστροφή

β) ΣΥΡΟΣ – ΚΥΘΝΟΣ – ΚΕΑ - ΛΑΥΡΙΟ και επιστροφή

γ) ΣΥΡΟΣ – ΠΑΡΟΣ – ΣΕΡΙΦΟΣ – ΣΙΦΝΟΣ – ΚΙΜΩΛΟΣ – ΜΗΛΟΣ και επιστροφή

δ) ΣΥΡΟΣ – ΠΑΡΟΣ – ΝΑΞΟΣ – ΙΟΣ – ΣΙΚΙΝΟΣ – ΦΟΛΕΓΑΝΔΡΟΣ – ΚΙΜΩΛΟΣ – ΜΗΛΟΣ και επιστροφή

Λόγω του επείγοντος του θέματος, ενημερώσατε άμεσα ενδιαφερόμενα μέλη σας, ώστε να καταθέσουν:

α) σχετική αίτηση εκδήλωσης ενδιαφέροντος μέχρι την Τρίτη 02/01/2024 και ώρα 15:00, καθώς και

β) τα κατωτέρω δικαιολογητικά, προκειμένου να συναφθεί η σχετική σύμβαση, μέχρι την Παρασκευή 05/01/2024 και ώρα 12:00,σύμφωνα με τους όρους και προϋποθέσεις της (γ) σχετικής προκήρυξης.

ΔΘΣ
Share: