Πρόσκληση σύναψης σύμβασης ανάθεσης δημόσιας υπηρεσίας προς εξυπηρέτηση δρομολογιακών γραμμών

α) Θήρα - Σητεία - Κάσος - Πηγάδια Κάρπαθου – Διαφάνι – Χάλκη - Ρόδος και επιστροφή, β) Σητεία – Κάσος – Πηγάδια Κάρπαθου - Δαιφάνι - Χάλκη – Ρόδος και επιστροφή, γ) Ηράκλειο - Σητεία - Κάσος - Πηγάδια Κάρπαθου - Διαφάνι - Χάλκη - Ρόδος και επιστροφή, δ) Πειραιάς ή Λαύριο - Θήρα – Ανάφη και επιστροφή

Πρόσκληση εξυπηρέτησης δρομολογιακών γραμμών

α) Θήρα - Σητεία - Κάσος - Πηγάδια Κάρπαθου – Διαφάνι – Χάλκη - Ρόδος και επιστροφή,

β) Σητεία – Κάσος – Πηγάδια Κάρπαθου - Δαιφάνι - Χάλκη – Ρόδος και επιστροφή,

γ) Ηράκλειο - Σητεία - Κάσος - Πηγάδια Κάρπαθου - Διαφάνι - Χάλκη - Ρόδος και επιστροφή,

δ) Πειραιάς ή Λαύριο - Θήρα – Ανάφη και επιστροφή.

ΔΘΣ
Share: