Πρόσκληση σύναψης σύμβασης ανάθεσης δημόσιας υπηρεσίας προς εξυπηρέτηση των δρομολογιακών γραμμών

α) ΛΕΙΨΟΙ – ΑΓΙΑ ΜΑΡΙΝΑ ΛΕΡΟΥ – ΚΑΛΥΜΝΟΣ και επιστροφή και β) ΠΑΤΜΟΣ – ΑΡΚΙΟΙ – ΛΕΙΨΟΙ – ΛΕΡΟΣ – ΦΑΡΜΑΚΟΝΗΣΙ – ΑΓΑΘΟΝΗΣΙ – ΠΥΘΑΓΟΡΕΙΟ ΣΑΜΟΥ και επιστροφή ή εναλλακτικά ΛΕΡΟΣ – ΛΕΙΨΟΙ – ΠΑΤΜΟΣ – ΑΡΚΙΟΙ – ΦΑΡΜΑΚΟΝΗΣΙ – ΑΓΑΘΟΝΗΣΙ – ΠΥΘΑΓΟΡΕΙΟ ΣΑΜΟΥ και επιστροφή

Πρόσκληση σύναψης σύμβασης ανάθεσης δημόσιας υπηρεσίας προς εξυπηρέτηση των δρομολογιακών γραμμών: α) ΛΕΙΨΟΙ – ΑΓΙΑ ΜΑΡΙΝΑ ΛΕΡΟΥ – ΚΑΛΥΜΝΟΣ και επιστροφή και β) ΠΑΤΜΟΣ – ΑΡΚΙΟΙ – ΛΕΙΨΟΙ – ΛΕΡΟΣ – ΦΑΡΜΑΚΟΝΗΣΙ – ΑΓΑΘΟΝΗΣΙ – ΠΥΘΑΓΟΡΕΙΟ ΣΑΜΟΥ και επιστροφή ή εναλλακτικά ΛΕΡΟΣ – ΛΕΙΨΟΙ – ΠΑΤΜΟΣ – ΑΡΚΙΟΙ – ΦΑΡΜΑΚΟΝΗΣΙ – ΑΓΑΘΟΝΗΣΙ – ΠΥΘΑΓΟΡΕΙΟ ΣΑΜΟΥ και επιστροφή

ΔΘΣ
Share: