Πρόσκληση σύναψης σύμβασης ανάθεσης δημόσιας υπηρεσίας προς εξυπηρέτηση των δρομολογιακών γραμμών

α) ΠΕΙΡΑΙΑΣ – ΚΥΘΗΡΑ – ΑΝΤΙΚΥΘΗΡΑ – ΚΙΣΣΑΜΟΣ και επιστροφή, β) ΠΕΙΡΑΙΑΣ – ΚΥΘΗΡΑ – ΚΙΣΣΑΜΟΣ και επιστροφή, γ) ΓΥΘΕΙΟ – ΚΥΘΗΡΑ – ΑΝΤΙΚΥΘΗΡΑ – ΚΙΣΣΑΜΟΣ και επιστροφή και δ) ΓΥΘΕΙΟ – ΚΥΘΗΡΑ και επιστροφή

Πρόσκληση σύναψης σύμβασης ανάθεσης δημόσιας υπηρεσίας προς εξυπηρέτηση των δρομολογιακών γραμμών: α) ΠΕΙΡΑΙΑΣ – ΚΥΘΗΡΑ – ΑΝΤΙΚΥΘΗΡΑ – ΚΙΣΣΑΜΟΣ και επιστροφή, β) ΠΕΙΡΑΙΑΣ – ΚΥΘΗΡΑ – ΚΙΣΣΑΜΟΣ και επιστροφή, γ) ΓΥΘΕΙΟ – ΚΥΘΗΡΑ – ΑΝΤΙΚΥΘΗΡΑ – ΚΙΣΣΑΜΟΣ και επιστροφή και δ) ΓΥΘΕΙΟ – ΚΥΘΗΡΑ και επιστροφή

ΔΘΣ
Share: