Συμπληρωματική ένταξη στον Πίνακα Αποδεκτών υποψηφίων για συμμετοχή στις Προκαταρκτικές Εξετάσεις (Π.Κ.Ε.) έτους 2021

Συμπληρωματική ένταξη στον Πίνακα Αποδεκτών υποψηφίων για συμμετοχή στις Προκαταρκτικές Εξετάσεις (Π.Κ.Ε.) έτους 2021

Από την αρμόδια Επιτροπή Παραλαβής και Ελέγχου Δικαιολογητικών του διαγωνισμού για την εισαγωγή ιδιωτών στις Σχολές Δοκίμων Σημαιοφόρων Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ. και Δοκίμων Λιμενοφυλάκων, το ακαδημαϊκό έτος 2021-2022, με το σύστημα των Πανελλαδικών Εξετάσεων, ανακοινώνεται ότι εντάσσεται στον Πίνακα Δεκτών υποψηφίων για συμμετοχή στις Προκαταρκτικές Εξετάσεις (ΠΚΕ) ο ακόλουθος υποψήφιος : [Α.Π. 5251 , ΚΩΔ υποψηφίου /ας ΥΠΠΘ : 21012570 , Ειδική ΚΑΤ. Περίπτωσης (α), Ομάδα 802], ο οποίος εκ παραδρομής αρχικά δεν περιελήφθη.

Share: