Εγκύκλιος περί Πιστοποίησης πλοίων σύμφωνα με τις διατάξεις της Σύμβασης Ναυτικής Εργασίας (MLC) 2006 (MLC.01.2013) - Παραρτήματα Εγκυκλίου MLC 2006

Share:    

- Εγκύκλιος περί Πιστοποίησης πλοίων σύμφωνα με τις διατάξεις της Σύμβασης Ναυτικής Εργασίας (MLC) 2006 (MLC.01.2013)

- Παραρτήματα Εγκυκλίου MLC 2006