Ανακοινώσεις

Πίνακας αποτελεσμάτων-επιτυχόντων ψυχομετρικών εξετάσεων (Ομάδες 1101-1102)

Πίνακας αποτελεσμάτων-επιτυχόντων ψυχομετρικών εξετάσεων (Ομάδες 1101-1102)

Αποτελέσματα ΠΚΕ Πανελλαδικών 2023

Αποτελέσματα ΑΝΥΕ 30-03-2023 (Ομάδες 1301-1302)

Αποτελέσματα ΑΝΥΕ 30-03-2023 (Ομάδες 1301-1302)

Αποτελέσματα ΠΚΕ Πανελλαδικών 2023

Πίνακες αποτελεσμάτων - επιτυχόντων αθλητικών δοκιμασιών (Ομάδες 1201-1202)

Πίνακες αποτελεσμάτων - επιτυχόντων αθλητικών δοκιμασιών (Ομάδες 1201-1202)

Αποτελέσματα ΠΚΕ Πανελλαδικών 2023

Αποτελέσματα ΑΝΥΕ 29-03-2023 (Ομάδες 1201-1202)

Αποτελέσματα ΑΝΥΕ 29-03-2023 (Ομάδες 1201-1202)
Αποτελέσματα ΠΚΕ Πανελλαδικών 2023

Πίνακες αποτελεσμάτων - επιτυχόντων αθλητικών δοκιμασιών (Ομάδες 1101-1102)

Πίνακες αποτελεσμάτων - επιτυχόντων αθλητικών δοκιμασιών (Ομάδες 1101-1102)
Αποτελέσματα ΠΚΕ Πανελλαδικών 2023

Πίνακες αποτελεσμάτων - επιτυχόντων ψυχομετρικών εξετάσεων (Ομάδες 1001-1002)

Πίνακες αποτελεσμάτων - επιτυχόντων ψυχομετρικών εξετάσεων (Ομάδες 1001-1002)

Αποτελέσματα ΠΚΕ Πανελλαδικών 2023

Αποτελέσματα ΑΝΥΕ 28-03-2023 (Ομάδες 1101-1102) ορθή επανάληψη

Αποτελέσματα ΑΝΥΕ 28-03-2023 (Ομάδες 1101-1102) ορθή επανάληψη

Αποτελέσματα ΠΚΕ Πανελλαδικών 2023

Πίνακες αποτελεσμάτων - επιτυχόντων ψυχομετρικών εξετάσεων (Ομάδες 901-902)

Πίνακες αποτελεσμάτων - επιτυχόντων ψυχομετρικών εξετάσεων (Ομάδες 901-902)

Αποτελέσματα ΠΚΕ Πανελλαδικών 2023

Πίνακες αποτελεσμάτων - επιτυχόντων αθλητικών δοκιμασιών (Ομάδες 1001-1002)

Πίνακες αποτελεσμάτων - επιτυχόντων αθλητικών δοκιμασιών (Ομάδες 1001-1002)

Αποτελέσματα ΠΚΕ Πανελλαδικών 2023

Αποτελέσματα ΑΝΥΕ 27-03-2023 (Ομάδες 1001-1002)

Αποτελέσματα ΑΝΥΕ 27-03-2023 (Ομάδες 1001-1002)

Αποτελέσματα ΠΚΕ Πανελλαδικών 2023

Πίνακες αποτελεσμάτων - επιτυχόντων αθλητικών δοκιμασιών (Ομάδες 901-902)

Πίνακες αποτελεσμάτων - επιτυχόντων αθλητικών δοκιμασιών (Ομάδες 901-902)

Αποτελέσματα ΠΚΕ Πανελλαδικών 2023

Πίνακες αποτελεσμάτων - επιτυχόντων ψυχομετρικών εξετάσεων (Ομάδες 801-802)

Πίνακες αποτελεσμάτων - επιτυχόντων ψυχομετρικών εξετάσεων (Ομάδες 801-802)

Αποτελέσματα ΠΚΕ Πανελλαδικών 2023

Αποτελέσματα ΑΝΥΕ 24-03-2023 (Ομάδες 901-902)

Αποτελέσματα ΑΝΥΕ 24-03-2023 (Ομάδες 901-902)

Αποτελέσματα ΠΚΕ Πανελλαδικών 2023

Αποτελέσματα ψυχομετρικών εξετάσεων (Ομάδες 701-702)

Αποτελέσματα ψυχομετρικών εξετάσεων (Ομάδες 701-702)

Αποτελέσματα ΠΚΕ Πανελλαδικών 2023

Πίνακες αποτελεσμάτων - επιτυχόντων αθλητικών δοκιμασιών (Ομάδες 801-802)

Πίνακες αποτελεσμάτων - επιτυχόντων αθλητικών δοκιμασιών (Ομάδες 801-802)

Αποτελέσματα ΠΚΕ Πανελλαδικών 2023

Αποτελέσματα ΑΝΥΕ 23-03-2023 (Ομάδες 801-802)

Αποτελέσματα ΑΝΥΕ 23-03-2023 (Ομάδες 801-802)

Αποτελέσματα ΠΚΕ Πανελλαδικών 2023

Πίνακας αποτελεσμάτων ψυχομετρικών εξετάσεων (Ομάδες 601-602)

Πίνακας αποτελεσμάτων ψυχομετρικών εξετάσεων (Ομάδες 601-602)

Αποτελέσματα ΠΚΕ Πανελλαδικών 2023

Πίνακες αποτελεσμάτων - επιτυχόντων αθλητικών δοκιμασιών (Ομάδες 701-702)

Πίνακες αποτελεσμάτων - επιτυχόντων αθλητικών δοκιμασιών (Ομάδες 701-702)

Αποτελέσματα ΠΚΕ Πανελλαδικών 2023

Αποτελέσματα ΑΝΥΕ 22-03-2023 (Ομάδες 701-702)

Αποτελέσματα ΑΝΥΕ 22-03-2023 (Ομάδες 701-702)

Αποτελέσματα ΠΚΕ Πανελλαδικών 2023

Πίνακες αποτελεσμάτων - επιτυχόντων αθλητικών δοκιμασιών (Ομάδες 601-602)

Πίνακες αποτελεσμάτων - επιτυχόντων αθλητικών δοκιμασιών (Ομάδες 601-602)

Αποτελέσματα ΠΚΕ Πανελλαδικών 2023