Ανακοίνωση Ενημερωτικών Συναντήσεων για την Προμήθεια Ταχύπλοων Περιπολικών Σκαφών άνω των 18 μέτρων

Από την Διεύθυνση Επιχειρησιακών Μέσων του Αρχηγείου Λιμενικού Σώματος – Ελληνικής Ακτοφυλακής του Υπουργείου Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής ανακοινώνεται η διενέργεια ανοικτών και δημόσιων ενημερωτικών συναντήσεων, μη δεσμευτικής συμμετοχής οικονομικών φορέων, με σκοπό την ενημέρωση της Υπηρεσίας για νέες τεχνολογικές εξελίξεις στα πλαίσια κατάρτισης τεχνικών απαιτήσεων / προδιαγραφών για την "Προμήθεια Ταχύπλοων Περιπολικών Σκαφών άνω των 18 μέτρων" και τη συλλογή πληροφοριών που κρίνονται ουσιώδεις.

Οι γενικές απαιτήσεις περιγράφονται αναλυτικότερα στο επισυναπτόμενο τεύχος τεχνικών απαιτήσεων. Αιτούμενες πληροφορίες να συμπεριλαμβάνουν τον εκτιμώμενο χρόνο κατασκευής – παράδοσης, επιχειρησιακές δυνατότητες καθώς και κάθε άλλη πληροφορία που κατά κρίση των οικονομικών φορέων είναι σκόπιμο να γνωστοποιηθεί (πχ, εγγύηση, εγχώρια τεχνική υποστήριξη κλπ).

Οι ανωτέρω ενημερωτικές συναντήσεις θα πραγματοποιούνται στο κτήριο του ΥΝΑΝΠ / Αρχηγείου Λ.Σ-ΕΛ.ΑΚΤ ή εναλλακτικά μέσω τηλεδιάσκεψης έως και την 30η Ιουλίου 2021, κατόπιν αιτήσεων που θα αποστέλλουν οι ενδιαφερόμενοι οικονομικοί φορείς στο dem.promitheies@hcg.gr (τηλ. Επικοινωνίας 213.137.1616 και 213.137.4104).

Share: