Γνωμοδότηση Σ.Α.Σ Αριθ. 09/11-11-2021 (ΑΝ: 15-11-2021)