Ανακοινώσεις

Διενέργεια Κλήρωσης

Ανάδειξη τακτικών και αναπληρωματικών μελών για την συγκρότηση έκτακτης επιτροπής σύνταξης τεχνικών προδιαγραφών

Διενέργεια κλήρωσης

Ορισμός Ετήσιων Επιτροπών

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος

Προμήθεια σαράντα δυο (42) καθισμάτων εργασίας
Λιμεναρχείο Πειραιά Κ.Λ/Χ ΠΕΙΡΑΙΑ

Περίληψη διακήρυξης Α' επαναληπτικής μειοδοτικής δημοπρασίας μίσθωσης ακινήτου

Μίσθωση ακινήτου κατάλληλου για τη στέγαση του Δ’ Λ/Τ Λεωνιδίου, του Λ/Χ Ναυπλίου

Πρόσκληση ενδιαφέροντος

Προμήθεια αμόλυβδης βενζίνης προς κάλυψη ΑΛΣ 2120 Γ΄Λ/Τ Σκάλας Αταλάντης για το έτος 2024
Λ/Χ ΣΤΥΛΙΔΑΣ

Πρόσκληση ενδιαφέροντος

Προμήθεια τριών (03) επαγγελματικών πλυντηρίων πιάτων και ενός (01) επαγγελματικού πλυντηρίου ρούχων
Σχολή Λ/Φ

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος Πλοηγικού σταθμού Ηρακλείου

Προμήθειας Πετρελαίου κίνησης ντίζελ, CPV: 09134100-8, για κάλυψη αναγκών πλωτών μέσων του Πλοηγικού Σταθμού Ηρακλείου
Πλοηγικός Σταθμός Ηρακλείου

Διακήρυξη μειοδοτικής δημοπρασίας μίσθωσης ακινήτου

Μίσθωση ακινήτου κατάλληλου για τη στέγαση του Δ’ Λ/Τ Λεωνιδίου, του Λ/Χ Ναυπλίου

Πρόσκληση ενδιαφέροντος

Προμήθειας αμόλυβδης βενζίνης, CPV: 09132100-4, προς κάλυψη αναγκών πλωτού μέσου Λ/Χ Σάμου ΠΛΣ-1063

Διενέργεια κλήρωσης

Αντικατάσταση του αναπληρωτή του πρώτου (1ου) τακτικού μέλους της Επιτροπής Παρακολούθησης και Παραλαβής του Έργου «Επέκταση – Αναβάθμιση Κέντρου Παρακολούθησης Αλιείας (Κ.Π.Α.) και ένταξη νέων σύγχρονων τεχνολογιών»

Διενέργεια κλήρωσης

Αντικατάσταση του αναπληρωτή Προέδρου της Ετήσιας Επιτροπής Διενέργειας των Διαδικασιών Σύναψης Δημοσίων Συμβάσεων πλην των απευθείας αναθέσεων, έτους 2024

Διενέργεια κλήρωσης

Αντικατάσταση του πρώτου (1ου) τακτικού μέλους της Επιτροπής (α) παρακολούθησης-παραλαβής συμβάσεων προμηθειών και (β) παραλαβής συμβάσεων παροχής υπηρεσιών, αξίας άνω των 30.000€ χωρίς Φ.Π.Α., έτους 2022-2023

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος Πλοηγικού σταθμού Βόλου

Προμήθεια καυσίμων-πετρελαίου κίνησης έτους 2024 (CPV: 09134100-8) για εξυπηρέτηση αναγκών εφοδιασμού με πετρέλαιο κίνησης του Πλωτού μέσου Π.Υ. 61 Πλοηγικού Σταθμού Βόλου
Πλοηγικός Σταθμός Βόλου

Διακήρυξη αριθ. 03/2024

Παροχή υπηρεσιών του Παγκόσμιου Ναυτιλιακού Συστήματος Κινδύνου και Ασφάλειας (GMDSS) μέσω παράκτιας υποδομής
Διακήρυξη 03/2024

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος Πλοηγικού Σταθμού Πειραιά

Αναβάθμιση του λειτουργικού συστήματος SERVER της Διεύθυνσης Πλοηγικής Υπηρεσίας
Πλοηγικός Σταθμός Πειραιά

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος Πλοηγικού Σταθμού Πάτρας

Εκτέλεση εργασιών επισκευής της πλοηγίδας ΠΥ51 του Πλοηγικού Σταθμού Πάτρας
Πλοηγικός Σταθμός Πάτρας

Διενέργεια κλήρωσης

Συμπληρωματική κλήρωση προκειμένου, να αναδειχθεί ο αναπληρωτής του αναβαθμολογητή για το μάθημα «Ελληνικά»
ΔΔΥ

Πρόσκληση ενδιαφέροντος

Προμήθεια υγρών καυσίμων (αμόλυβδη βενζίνη – πετρέλαιο κίνησης) προς κάλυψη αναγκών των πλωτών και χερσαίων μέσων Λ/Χ Νεάπολης Βοιών καθώς και των διερχόμενων αυτής οχημάτων Λιμενικού Σώματος
Λ/Χ Νεάπολης βοιών

Πρόσκληση ενδιαφέροντος

Προμήθεια τριάντα δύο (32) μεταλλικών δίφυλλων φοριαμών-ερμαρίων και πενήντα (50) μεταλλικών κρεβατιών τύπου «κουκέτα», προς κάλυψη αναγκών λόγω επικείμενων κατατάξεων Δοκίμων Λιμενοφυλάκων
Σχολή Λ/Φ

Πρόσκληση ενδιαφέροντος

Προμήθεια ελαστικών υπηρεσιακού λεωφορείου ΑΛΣ-4903 μάρκας MERCEDES TRAVEGO
Σχολή Λ/Φ