Ανακοινώσεις

Αποτελέσματα ΑΝΥΕ 26-03-2024 (Ομάδες 801-802)

Αποτελέσματα ΑΝΥΕ 26-03-2024 (Ομάδες 801-802)

Αποτελέσματα ΠΚΕ Πανελλαδικών 2024

Πίνακες αποτελεσμάτων - επιτυχόντων αθλητικών δοκιμασιών 26-03-2024 (Ομάδες 701 - 702)

Πίνακες αποτελεσμάτων - επιτυχόντων αθλητικών δοκιμασιών 26-03-2024 (Ομάδες 701 - 702)

Αποτελέσματα ΠΚΕ Πανελλαδικών 2024

Πίνακες αποτελεσμάτων - επιτυχόντων ψυχομετρικών εξετάσεων 22-03-2024 (Ομάδες 501 - 502)

Πίνακες αποτελεσμάτων - επιτυχόντων ψυχομετρικών εξετάσεων 22-03-2024 (Ομάδες 501 - 502)

Αποτελέσματα ΠΚΕ Πανελλαδικών 2024

Αποτελέσματα ΑΝΥΕ 22-03-2024 (Ομάδες 701-702)

Αποτελέσματα ΑΝΥΕ 22-03-2024 (Ομάδες 701-702)

Αποτελέσματα ΠΚΕ Πανελλαδικών 2024

Πίνακες αποτελεσμάτων - επιτυχόντων αθλητικών δοκιμασιών 22-03-2024 (Ομάδες 601 - 602)

Πίνακες αποτελεσμάτων - επιτυχόντων αθλητικών δοκιμασιών 22-03-2024 (Ομάδες 601 - 602)

Αποτελέσματα ΠΚΕ Πανελλαδικών 2024

Πίνακες αποτελεσμάτων - επιτυχόντων ψυχομετρικών εξετάσεων 21-03-2024 (Ομάδες 401 - 402)

Πίνακες αποτελεσμάτων - επιτυχόντων ψυχομετρικών εξετάσεων 21-03-2024 (Ομάδες 401 - 402)

Αποτελέσματα ΠΚΕ Πανελλαδικών 2024

Αποτελέσματα ΑΝΥΕ 21-03-2024 (Ομάδες 601-602)

Αποτελέσματα ΑΝΥΕ 21-03-2024 (Ομάδες 601-602)

Αποτελέσματα ΠΚΕ Πανελλαδικών 2024

Πίνακες αποτελεσμάτων - επιτυχόντων αθλητικών δοκιμασιών 21-03-2024 (Ομάδες 501 - 502)

Πίνακες αποτελεσμάτων - επιτυχόντων αθλητικών δοκιμασιών 21-03-2024 (Ομάδες 501 - 502)

Αποτελέσματα ΠΚΕ Πανελλαδικών 2024

Πίνακες αποτελεσμάτων - επιτυχόντων ψυχομετρικών εξετάσεων 20-03-2024 (Ομάδες 301 - 302)

Πίνακες αποτελεσμάτων - επιτυχόντων ψυχομετρικών εξετάσεων 20-03-2024 (Ομάδες 301 - 302)

Αποτελέσματα ΠΚΕ Πανελλαδικών 2024

Πίνακες αποτελεσμάτων - επιτυχόντων ψυχομετρικών εξετάσεων 20-03-2024 (Ομάδες 201 - 202)

Πίνακες αποτελεσμάτων - επιτυχόντων ψυχομετρικών εξετάσεων 20-03-2024 (Ομάδες 201 - 202)

Αποτελέσματα ΠΚΕ Πανελλαδικών 2024

Αποτελέσματα ΑΝΥΕ 20-03-2024 (Ομάδες 501-502)

Αποτελέσματα ΑΝΥΕ 20-03-2024 (Ομάδες 501-502)

Αποτελέσματα ΠΚΕ Πανελλαδικών 2024

Πίνακες αποτελεσμάτων - επιτυχόντων αθλητικών δοκιμασιών 20-03-2024 (Ομάδες 401 - 402)

Πίνακες αποτελεσμάτων - επιτυχόντων αθλητικών δοκιμασιών 20-03-2024 (Ομάδες 401 - 402)

Αποτελέσματα ΠΚΕ Πανελλαδικών 2024

Αποτελέσματα ΑΝΥΕ 19-03-2024 (Ομάδες 401-402)

Αποτελέσματα ΑΝΥΕ 19-03-2024 (Ομάδες 401-402)

Αποτελέσματα ΠΚΕ Πανελλαδικών 2024

Πίνακες αποτελεσμάτων - επιτυχόντων αθλητικών δοκιμασιών 19-03-2024 (Ομάδες 301 - 302)

Πίνακες αποτελεσμάτων - επιτυχόντων αθλητικών δοκιμασιών 19-03-2024 (Ομάδες 301 - 302)

Αποτελέσματα ΠΚΕ Πανελλαδικών 2024

Αποτελέσματα ΑΝΥΕ 15-03-2024 (Ομάδες 301-302)

Αποτελέσματα ΑΝΥΕ 15-03-2024 (Ομάδες 301-302)

Αποτελέσματα ΠΚΕ Πανελλαδικών 2024

Πίνακες αποτελεσμάτων - επιτυχόντων ψυχομετρικών εξετάσεων 15-03-2024 (Ομάδες 101 - 102)

Πίνακες αποτελεσμάτων - επιτυχόντων ψυχομετρικών εξετάσεων 15-03-2024 (Ομάδες 101 - 102)

Αποτελέσματα ΠΚΕ Πανελλαδικών 2024

Πίνακες αποτελεσμάτων - επιτυχόντων αθλητικών δοκιμασιών 15-03-2024 (Ομάδες 201 - 202)

Πίνακες αποτελεσμάτων - επιτυχόντων αθλητικών δοκιμασιών 15-03-2024 (Ομάδες 201 - 202)

Αποτελέσματα ΠΚΕ Πανελλαδικών 2024

Αποτελέσματα ΑΝΥΕ 14-03-2024 (Ομάδες 201-202)

Αποτελέσματα ΑΝΥΕ 14-03-2024 (Ομάδες 201-202)

Αποτελέσματα ΠΚΕ Πανελλαδικών 2024

Πίνακες αποτελεσμάτων - επιτυχόντων αθλητικών δοκιμασιών 14-03-2024 (Ομάδες 101 - 102)

Πίνακες αποτελεσμάτων - επιτυχόντων αθλητικών δοκιμασιών 14-03-2024 (Ομάδες 101 - 102)

Αποτελέσματα ΠΚΕ Πανελλαδικών 2024

Αποτελέσματα ΑΝΥΕ 13-03-2024 (Ομάδες 101-102)

Αποτελέσματα ΑΝΥΕ 13-03-2024 (Ομάδες 101-102)

Αποτελέσματα ΠΚΕ Πανελλαδικών 2024