Αναζήτηση

Αποτελέσματα

Πίνακες ψυχομετρικών εξετάσεων 30-03-2022 (Ομάδες 901-902)

Πίνακες  με:

α) τα αποτελέσματα των ψυχομετρικών εξετάσεων της 30/03/2022 (Ομάδες 901 - 902)

β) τους επιτυχόντες των ψυχομετρικών εξετάσεων της 30/03/2022 (Ομάδες 901 - 902)

Αποτελέσματα ΠΚΕ Πανελλαδικών 2022

Αποτελέσματα ΑΝΥΕ 29-03-2022 (Ομάδες 1001-1002)

Πίνακας αποτελεσμάτων υγειονομικών εξετάσεων - ΑΝΥΕ (ΟΜΑΔΕΣ 1001, 1002) & Πίνακας κατάλληλων υγειονομικών εξετάσεων - ΑΝΥΕ (ΟΜΑΔΕΣ 1001, 1002) υποψηφίων Πανελλαδικών εξετάσεων ακαδημαϊκού έτους 2022-2023

Αποτελέσματα ΠΚΕ Πανελλαδικών 2022

Πίνακες ψυχομετρικών εξετάσεων 29-03-2022 (Ομάδες 801-802)

Πίνακες  με:

α) τα αποτελέσματα των ψυχομετρικών εξετάσεων της 29/03/2022 (Ομάδες 801 - 802)

β) τους επιτυχόντες των ψυχομετρικών εξετάσεων της 29/03/2022 (Ομάδες 801 - 802)

Αποτελέσματα ΠΚΕ Πανελλαδικών 2022

Πίνακες αποτελεσμάτων - επιτυχόντων αθλητικών δοκιμασιών 29-03-2022 (Ομάδες 901-902)

Πίνακες αποτελεσμάτων - επιτυχόντων αθλητικών δοκιμασιών 29-03-2022 (Ομάδες 901 - 902)

Αποτελέσματα ΠΚΕ Πανελλαδικών 2022

Αποτελέσματα ΑΝΥΕ 28-03-2022 (Ομάδες 901-902)

Πίνακας αποτελεσμάτων υγειονομικών εξετάσεων - ΑΝΥΕ (ΟΜΑΔΕΣ 901, 902) & Πίνακας κατάλληλων υγειονομικών εξετάσεων - ΑΝΥΕ (ΟΜΑΔΕΣ 901, 902) υποψηφίων Πανελλαδικών εξετάσεων ακαδημαϊκού έτους 2022-2023

Αποτελέσματα ΠΚΕ Πανελλαδικών 2022

Πίνακες ψυχομετρικών εξετάσεων 28-03-2022 (Ομάδες 701-702)

Πίνακες  με:

α) τα αποτελέσματα των ψυχομετρικών εξετάσεων της 28/03/2022 (Ομάδες 701-702)

β) τους επιτυχόντες των ψυχομετρικών εξετάσεων της 28/03/2022 (Ομάδες 701-702)

Αποτελέσματα ΠΚΕ Πανελλαδικών 2022

Πίνακες αποτελεσμάτων - επιτυχόντων αθλητικών δοκιμασιών 28-03-2022 (Ομάδες 801-802)

Πίνακες αποτελεσμάτων - επιτυχόντων αθλητικών δοκιμασιών 28-03-2022 (Ομάδες 801-802)
Αποτελέσματα ΠΚΕ Πανελλαδικών 2022

Αποτελέσματα ΑΝΥΕ 24-03-2022 (Ομάδες 801-802)

Πίνακας αποτελεσμάτων υγειονομικών εξετάσεων - ΑΝΥΕ (ΟΜΑΔΕΣ 801,802) & Πίνακας κατάλληλων υγειονομικών εξετάσεων - ΑΝΥΕ (ΟΜΑΔΕΣ 801,802) υποψηφίων Πανελλαδικών εξετάσεων ακαδημαϊκού έτους 2022-2023

Αποτελέσματα ΠΚΕ Πανελλαδικών 2022

Πίνακες ψυχομετρικών εξετάσεων 24-03-2022 (Ομάδες 601-602)

Πίνακες  με:

α) τα αποτελέσματα των ψυχομετρικών εξετάσεων της 24/03/2022 (Ομάδες 601-602)

β) τους επιτυχόντες των ψυχομετρικών εξετάσεων της 24/03/2022 (Ομάδες 601-602)

Αποτελέσματα ΠΚΕ Πανελλαδικών 2022

Πίνακες αποτελεσμάτων - επιτυχόντων αθλητικών δοκιμασιών 24-03-2022 (Ομάδες 701-702)

Πίνακες αποτελεσμάτων - επιτυχόντων αθλητικών δοκιμασιών 24-03-2022 (Ομάδες 701-702)

Αποτελέσματα ΠΚΕ Πανελλαδικών 2022