Ναυάρχος ΛΣ ΜΠΟΥΚΑΣ Κ. (1919-1920, 1923-1925, 1926-1929, 1929-1932)

ΝΑΥΑΡΟΧ ΛΣ ΜΠΟΥΚΑΣ
Share:    

Ο Κωνσταντίνος Μπούκας, στην πρώτη φάση ιδρύσεως του Λιμενικού Σώματος (1919-1936), ορίσθηκε τέσσερις φορές Διευθυντής Εμπορικού Ναυτικού, κατά τις  ακόλουθες χρονικές περιόδους :

- από 05 Ιουνίου 1919 μέχρι 24 Μαϊου 1920

- από 18 Δεκεμβρίου 1923 μέχρι 07 Ιουλίου 1925

- από18 Σεπτεμβρίου 1926 μέχρι 08 Αυγούστου 1929

- από 11 Νοεμβρίου 1929 μέχρι 01 Ιουλίου 1932.

Σχετικές εικόνες