Υποναύαρχος Λ.Σ. ΧΑΝΙΔΗΣ Β. (1967-1968)

ΥΠΟΝΑΥΑΡΧΟΣ Λ.Σ. ΧΑΝΙΔΗΣ Β.
Share:    

Ο Βασίλειος Χανίδης διετέλεσε Γενικός Διευθυντής Υπουργείου Εμπορικής Ναυτιλίας από τις 13 Απριλίου του 1967 μέχρι τις 30 Ιουλίου του 1968.

Σχετικές εικόνες