Υποναύαρχος Λ.Σ. ΑΜΑΡΑΝΤΙΔΗΣ Γ. (1974-1975)

Υποναύαρχος Λ.Σ. ΑΜΑΡΑΝΤΙΔΗΣ Γ.
Share:    

Ο Γεώργιος Αμαραντίδης γεννήθηκε στην Αθήνα το 1922. Μετά το πέρας των γυμνασιακών του σπουδών εισήχθη στην Ανωτάτη Σχολή Οικονομικών Επιστημών.

  Τον Οκτώβριο του 1946 κατετάγη στην Ανωτάτη Σχολή Δοκίμων Σημαιοφόρων του Λιμενικού Σώματος, από την οποία και αποφοίτησε τον Φεβρουάριο του 1948. Ανήλθε διαδοχικά όλες τις βαθμίδες της ιεραρχίας του Λιμενικού Σώματος και στις 21 Μαρτίου 1974 ανέλαβε καθήκοντα Αρχηγού Λ.Σ. 

  Αποστρατεύθηκε στις 17 Μαϊου 1975.

Σχετικές εικόνες