Πλοίαρχος Λ.Σ. ΓΡΑΒΑΡΗΣ Β. (1968-1969)

ΠΛΟΙΑΡΧΟΣ Λ.Σ. ΓΡΑΒΑΡΗΣ Β. (1968-1969)
Share:    

Ο Β. Γράβαρης διετέλεσε  Γενικός Διευθυντής Υπουργείου Επορικής Ναυτιλίας από τις 30 Ιουλίου του 1968 μέχρι τις 24 Απριλίου του 1969.

Σχετικές εικόνες