Ανακοινώσεις

Αποτελέσματα ΑΝΥΕ 28-03-2024 (Ομάδες 1001-1002)

Αποτελέσματα ΑΝΥΕ 28-03-2024 (Ομάδες 1001-1002)

Αποτελέσματα ΠΚΕ Πανελλαδικών 2024

Πίνακας Συμμετεχόντων υποψηφίων, κατά φθίνουσα σειρά συνολικού αριθμού μορίων, διαγωνισμού απευθείας κατάταξης Αξιωματικών Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ. ειδικότητας Νομικού έτους 2023

  1. Ανακοινώνεται ότι, την 28-3-2024, ημέρα Πέμπτη, αναρτήθηκε στην ιστοσελίδα του Λιμενικού Σώματος – Ελληνικής Ακτοφυλακής (www.hcg.gr), καθώς και στο κτίριο του Αρχηγείου Λ.Σ-ΕΛ.ΑΚΤ, στην Ακτή Βασιλειάδη, Πύλες Ε1-Ε2, …

Πίνακες αποτελεσμάτων - επιτυχόντων αθλητικών δοκιμασιών 28-03-2024 (Ομάδες 901 - 902)

Πίνακες αποτελεσμάτων - επιτυχόντων αθλητικών δοκιμασιών 28-03-2024 (Ομάδες 901 - 902)

Αποτελέσματα ΠΚΕ Πανελλαδικών 2024

Απόφαση συγκρότησης Συμβουλίου Ακτοπλοϊκών Συγκοινωνιών (Σ.Α.Σ.), διετίας 2022-2024 - 7η Τροποποίηση

Απόφαση συγκρότησης Συμβουλίου Ακτοπλοϊκών Συγκοινωνιών (Σ.Α.Σ.), διετίας 2022-2024 - 7η Τροποποίηση

ΣΑΣ ΔΘΣ

Αίτηση εξαίρεσης για τη χρήση του πλοίου “L’ ATALANTE” (IMO 8716071) σημαίας Γαλλίας για τη διενέργεια ωκεανογραφικής αποστολής του Γαλλικού Ινστιτούτου IFREMER σε ευρεία περιοχή του Ιονίου, του Νότιου Κρητικού και Βορείου Κρητικού Πελάγους

Συμπεριλαμβανομένων περιοχών Ελληνικών χωρικών υδάτων (PROTEION 2024)
ΔΛΑ

Γνωμοδότηση Συνεδρίασης Συμβουλίου Ακτοπλοϊκών Συγκοινωνιών 03/27-03-2024

Γνωμοδότηση Συνεδρίασης Συμβουλίου Ακτοπλοϊκών Συγκοινωνιών 03/27-03-2024

ΣΑΣ ΔΘΣ

Αποτελέσματα ΑΝΥΕ 27-03-2024 (Ομάδες 901-902)

Αποτελέσματα ΑΝΥΕ 27-03-2024 (Ομάδες 901-902)

Αποτελέσματα ΠΚΕ Πανελλαδικών 2024

Πίνακες αποτελεσμάτων - επιτυχόντων ψυχομετρικών εξετάσεων 27-03-2024 (Ομάδες 701 - 702)

Πίνακες αποτελεσμάτων - επιτυχόντων ψυχομετρικών εξετάσεων 27-03-2024 (Ομάδες 701 - 702)

Αποτελέσματα ΠΚΕ Πανελλαδικών 2024

Πίνακες αποτελεσμάτων - επιτυχόντων αθλητικών δοκιμασιών 27-03-2024 (Ομάδες 801 - 802)

Πίνακες αποτελεσμάτων - επιτυχόντων αθλητικών δοκιμασιών 27-03-2024 (Ομάδες 801 - 802)

Αποτελέσματα ΠΚΕ Πανελλαδικών 2024

Πίνακες αποτελεσμάτων - επιτυχόντων ψυχομετρικών εξετάσεων 26-03-2024 (Ομάδες 601 - 602)

Πίνακες αποτελεσμάτων - επιτυχόντων ψυχομετρικών εξετάσεων 26-03-2024 (Ομάδες 601 - 602)

Αποτελέσματα ΠΚΕ Πανελλαδικών 2024

Αποτελέσματα ΑΝΥΕ 26-03-2024 (Ομάδες 801-802)

Αποτελέσματα ΑΝΥΕ 26-03-2024 (Ομάδες 801-802)

Αποτελέσματα ΠΚΕ Πανελλαδικών 2024

Πίνακες αποτελεσμάτων - επιτυχόντων αθλητικών δοκιμασιών 26-03-2024 (Ομάδες 701 - 702)

Πίνακες αποτελεσμάτων - επιτυχόντων αθλητικών δοκιμασιών 26-03-2024 (Ομάδες 701 - 702)

Αποτελέσματα ΠΚΕ Πανελλαδικών 2024

Προκήρυξη για την εισαγωγή σπουδαστών/-στριών στις Ακαδημίες Εμπορικού Ναυτικού (ΑΕΝ) ακαδημαϊκού έτους 2024-2025

Προκήρυξη εισαγωγής σπουδαστών/-στριών στις ΑΕΝ ακαδημαϊκού έτους 2024-2025
ΑΕΝ

Καθορισμός του αριθμού των σπουδαστών/-στριών που θα εισαχθούν στις Α.Ε.Ν. το ακαδημαϊκό έτος 2024-2025 και προθεσμία υποβολής δικαιολογητικών

Με Απόφαση του Υπουργού Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής καθορίσθηκε ο συνολικός αριθμός των Ελλήνων σπουδαστών/σπουδαστριών που θα εισαχθούν στις Α.Ε.Ν. Πλοιάρχων και Μηχανικών κατά το εκπαιδευτικό έτος 2024-2025, καθώς και …

ΑΕΝ

Πρόσκληση ενδιαφέροντος

Προμήθεια πετρελαίου κίνησης CPV 09134100-8 και αμόλυβδης βενζίνης CPV 09132100-4 προς κάλυψη των αναγκών σε καύσιμα των χερσαίων και πλωτών μέσων ΛΧ Ζακύνθου έως την 31-12-2024
Λ/Χ ΖΑΚΥΝΘΟΥ

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος Πλοηγικού Σταθμού Ηρακλείου

Προμήθεια πετρελαίου κίνησης ντίζελ, CPV:09134100-8, για κάλυψη αναγκών πλωτών μέσων του πλοηγικού σταθμού Ηρακλείου
Πλοηγικός Σταθμός Ηρακλείου

Πίνακες αποτελεσμάτων - επιτυχόντων ψυχομετρικών εξετάσεων 22-03-2024 (Ομάδες 501 - 502)

Πίνακες αποτελεσμάτων - επιτυχόντων ψυχομετρικών εξετάσεων 22-03-2024 (Ομάδες 501 - 502)

Αποτελέσματα ΠΚΕ Πανελλαδικών 2024

Πρόσκληση ενδιαφέροντος

Προμήθεια αμόλυβδης βενζίνης CPV 09132100-4 προς κάλυψη των αναγκών των χερσαίων και πλωτών μέσων ΚΛ Κέρκυρας έως την 31-12-2024
Κ.Λ/Χ ΚΕΡΚΥΡΑΣ

Αποτελέσματα ΑΝΥΕ 22-03-2024 (Ομάδες 701-702)

Αποτελέσματα ΑΝΥΕ 22-03-2024 (Ομάδες 701-702)

Αποτελέσματα ΠΚΕ Πανελλαδικών 2024

Οριστικοί πίνακες συμμετεχόντων & απορριφθέντων υποψηφίων διαγωνισμού απευθείας κατάταξης Αξιωματικών Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ. ειδικότητας Νομικού έτους 2023

Ανακοινώνεται ότι, την 22-03-2024, ημέρα Παρασκευή, αναρτήθηκαν στην ιστοσελίδα του Λιμενικού Σώματος – Ελληνικής Ακτοφυλακής (www.hcg.gr), καθώς και στο κτίριο του Αρχηγείου Λ.Σ-ΕΛ.ΑΚΤ, στην Ακτή Βασιλειάδη, Πύλες Ε1-Ε2, …