Ανακοινώσεις

Πίνακες επιτυχόντων και αποτελεσμάτων ψυχομετρικών εξετάσεων 05-04-2022 (Ομάδες 1301-1302)

Πίνακες επιτυχόντων και αποτελεσμάτων ψυχομετρικών εξετάσεων 05-04-2022 (Ομάδες 1301-1302)

Αποτελέσματα ΠΚΕ Πανελλαδικών 2022

Αποτελέσματα ΑΝΥΕ 05-04-2022 (Ομάδες 1501-1502)

Αποτελέσματα ΑΝΥΕ 05-04-2022 (Ομάδες 1501-1502)

Αποτελέσματα ΠΚΕ Πανελλαδικών 2022

Πρόσκληση Ενδιαφέροντος

Προμήθεια καυσίμων έτους 2022 για την κάλυψη αναγκών επιχειρησιακών μέσων Β' Λ/Τ Αγίου Κωνσταντίνου και Γ' Λ/Τ Σκάλας Αταλάντης

Πίνακες αποτελεσμάτων - επιτυχόντων αθλητικών δοκιμασιών 05-04-2022 (Ομάδες 1401-1402)

Πίνακες αποτελεσμάτων - επιτυχόντων αθλητικών δοκιμασιών 05-04-2022 (Ομάδες 1401-1402)

Αποτελέσματα ΠΚΕ Πανελλαδικών 2022

Αποτελέσματα ΑΝΥΕ 04-04-2022 (Ομάδες 1401-1402)

Αποτελέσματα ΑΝΥΕ 04-04-2022 (Ομάδες 1401-1402)

Αποτελέσματα ΠΚΕ Πανελλαδικών 2022

Πίνακες αποτελεσμάτων - επιτυχόντων αθλητικών δοκιμασιών 04-04-2022 (Ομάδες 1301-1302)

Πίνακες αποτελεσμάτων - επιτυχόντων αθλητικών δοκιμασιών 04-04-2022 (Ομάδες 1301-1302)

Αποτελέσματα ΠΚΕ Πανελλαδικών 2022

Πίνακες επιτυχόντων και αποτελεσμάτων ψυχομετρικών εξετάσεων 04-04-2022 (Ομάδες 1201-1202)

Πίνακες επιτυχόντων και αποτελεσμάτων ψυχομετρικών εξετάσεων 04-04-2022 (Ομάδες 1201-1202)

Αποτελέσματα ΠΚΕ Πανελλαδικών 2022

Αποτελέσματα ΑΝΥΕ 01-04-2022 (Ομάδες 1301-1302)

Πίνακας αποτελεσμάτων υγειονομικών εξετάσεων - ΑΝΥΕ (ΟΜΑΔΕΣ 1301, 1302) & Πίνακας κατάλληλων υγειονομικών εξετάσεων - ΑΝΥΕ (ΟΜΑΔΕΣ 1301, 1302) υποψηφίων Πανελλαδικών εξετάσεων ακαδημαϊκού έτους 2022-2023

Αποτελέσματα ΠΚΕ Πανελλαδικών 2022

Παράταση της καταληκτικής ημερομηνίας υποβολής προσφορών στην αριθ. 17/2021 Διακήρυξη Ηλεκτρονικού, Ανοικτού Διαγωνισμού

Επέκταση, Αναβάθμιση και Εκσυγχρονισμός του Εθνικού Συστήματος VTMIS

Πίνακες ψυχομετρικών εξετάσεων 01-04-2022 (Ομάδες 1101-1102)

Πίνακες  με:

α) τα αποτελέσματα των ψυχομετρικών εξετάσεων της 01/04/2022 (Ομάδες 1101 - 1102)

β) τους επιτυχόντες των ψυχομετρικών εξετάσεων της 01/04/2022 (Ομάδες 1101 - 1102)

Αποτελέσματα ΠΚΕ Πανελλαδικών 2022

Πίνακες αποτελεσμάτων - επιτυχόντων αθλητικών δοκιμασιών 01-04-2022 (Ομάδες 1201-1202)

Πίνακες αποτελεσμάτων - επιτυχόντων αθλητικών δοκιμασιών 01-04-2022 (Ομάδες 1201 - 1202)

Αποτελέσματα ΠΚΕ Πανελλαδικών 2022

Αποτελέσματα ΑΝΥΕ 31-03-2022 (Ομάδες 1201-1202)

Πίνακας αποτελεσμάτων υγειονομικών εξετάσεων - ΑΝΥΕ (ΟΜΑΔΕΣ 1201, 1202) & Πίνακας κατάλληλων υγειονομικών εξετάσεων - ΑΝΥΕ (ΟΜΑΔΕΣ 1201, 1202) υποψηφίων Πανελλαδικών εξετάσεων ακαδημαϊκού έτους 2022-2023

Αποτελέσματα ΠΚΕ Πανελλαδικών 2022

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος Πλοηγικού Σταθμού Σύρου

Παροχη υπηρεσιών μεταφοράς πλοηγού, από και προς τα κρουαζιερόπλοια που θα καταπλεύσουν στο λιμένα Μυκόνου, υπαγωγής του.
Πλοηγικός Σταθμός Σύρου

Πίνακες αποτελεσμάτων - επιτυχόντων αθλητικών δοκιμασιών 31-03-2022 (Ομάδες 1101-1102)

Πίνακες αποτελεσμάτων - επιτυχόντων αθλητικών δοκιμασιών 31-03-2022 (Ομάδες 1101 - 1102)

Αποτελέσματα ΠΚΕ Πανελλαδικών 2022

Πίνακες ψυχομετρικών εξετάσεων 31-03-2022 (Ομάδες 1001-1002)

Πίνακες  με:

α) τα αποτελέσματα των ψυχομετρικών εξετάσεων της 31/03/2022 (Ομάδες 1001 - 1002)

β) τους επιτυχόντες των ψυχομετρικών εξετάσεων της 31/03/2022 (Ομάδες 1001 - 1002)

Αποτελέσματα ΠΚΕ Πανελλαδικών 2022

Διενέργεια Κλήρωσης

Για τη συγκρότηση της Ειδικής Επιτροπής Κοστολόγησης των υπηρεσιών απορρύπανσης της από 13-9-2017 Σύμβασης IRC-V EMSA του Υπουργείου Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής έτους 2022.

Αποτελέσματα ΑΝΥΕ 30-03-2022 (Ομάδες 1101-1102)

Πίνακας αποτελεσμάτων υγειονομικών εξετάσεων - ΑΝΥΕ (ΟΜΑΔΕΣ 1101, 1102) & Πίνακας κατάλληλων υγειονομικών εξετάσεων - ΑΝΥΕ (ΟΜΑΔΕΣ 1101, 1102) υποψηφίων Πανελλαδικών εξετάσεων ακαδημαϊκού έτους 2022-2023

Αποτελέσματα ΠΚΕ Πανελλαδικών 2022

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος Πλοηγικού Σταθμού Πειραιά

Προμήθεια ανταλλακτικών για την ετήσια συντήρηση των κινητήρων των πλοηγίδων του Πλοηγικού Σταθμού Πειραιά.

Πίνακες αποτελεσμάτων - επιτυχόντων αθλητικών δοκιμασιών 30-03-2022 (Ομάδες 1001-1002)

Πίνακες αποτελεσμάτων - επιτυχόντων αθλητικών δοκιμασιών 30-03-2022 (Ομάδες 1001 - 1002)

Αποτελέσματα ΠΚΕ Πανελλαδικών 2022

Πίνακες ψυχομετρικών εξετάσεων 30-03-2022 (Ομάδες 901-902)

Πίνακες  με:

α) τα αποτελέσματα των ψυχομετρικών εξετάσεων της 30/03/2022 (Ομάδες 901 - 902)

β) τους επιτυχόντες των ψυχομετρικών εξετάσεων της 30/03/2022 (Ομάδες 901 - 902)

Αποτελέσματα ΠΚΕ Πανελλαδικών 2022