Ανακοινώσεις

Καθορισμός του αριθμού των σπουδαστών/-στριών που θα εισαχθούν στις Α.Ε.Ν. το ακαδημαϊκό έτος 2023-2024 και προθεσμία υποβολής δικαιολογητικών

Απόφαση καθορισμού αριθμού σπουδαστών & Πίνακας κατανομής θέσεων εισαγομένων στις ΑΕΝ έτους 2023-2024
ΑΕΝ

Αποτελέσματα αθλητικών δοκιμασιών 17-03-2023 (Ομάδες 301-302)

Αποτελέσματα αθλητικών δοκιμασιών 17-03-2023 (Ομάδες 301-302)

Αποτελέσματα ΠΚΕ Πανελλαδικών 2023

Αποτελέσματα ψυχομετρικών εξετάσεων 17-03-2023 (Ομάδες 201-202)

Αποτελέσματα ψυχομετρικών εξετάσεων 17-03-2023 (Ομάδες 201-202)

Αποτελέσματα ΠΚΕ Πανελλαδικών 2023

Αποτελέσματα ψυχομετρικών εξετάσεων 16-03-2023 (Ομάδες 101-102)

Αποτελέσματα ψυχομετρικών εξετάσεων 16-03-2023 (Ομάδες 101-102)

Αποτελέσματα ΠΚΕ Πανελλαδικών 2023

Αποτελέσματα ΑΝΥΕ 16-03-2023 (Ομάδες 301-302)

Αποτελέσματα ΑΝΥΕ 16-03-2023 (Ομάδες 301-302)

Αποτελέσματα ΠΚΕ Πανελλαδικών 2023

Γνωμοδότηση Συμβουλίου Ακτοπλοϊκών Συγκοινωνιών (Σ.Α.Σ) 03/16-03-2023

Γνωμοδότηση Συμβουλίου Ακτοπλοϊκών Συγκοινωνιών (Σ.Α.Σ) 03/16-03-2023

ΣΑΣ ΔΘΣ

Αποτελέσματα αθλητικών δοκιμασιών 16-03-2023 (Ομάδες 201-202)

Αποτελέσματα αθλητικών δοκιμασιών 16-03-2023 (Ομάδες 201-202)

Αποτελέσματα ΠΚΕ Πανελλαδικών 2023

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος Πλοηγικού Σταθμού Πειραιά

Διενέργεια διαγωνισμού για την αμοιβή εργασιών συντήρησης των τουρμπίνων των κινητήρων των πλοηγίδων του Πλοηγικού Σταθμού Πειραιά
Πλοηγικός Σταθμός Πειραιά

Αποτελέσματα ΑΝΥΕ 15-03-2023 (Ομάδες 201-202)

Αποτελέσματα ΑΝΥΕ 15-03-2023 (Ομάδες 201-202)

Αποτελέσματα ΠΚΕ Πανελλαδικών 2023

Προκήρυξη ανοικτού δημόσιου διεθνή αρχικού θερινού μειοδοτικού διαγωνισμού για την εξυπηρέτηση δρομολογιακών γραμμών με σύναψη σύμβασης ή συμβάσεων ανάθεσης δημόσιας υπηρεσίας δρομολογιακής περιόδου 2022 - 2023

Προκήρυξη ανοικτού δημόσιου διεθνή αρχικού θερινού μειοδοτικού διαγωνισμού για την εξυπηρέτηση δρομολογιακών γραμμών με σύναψη σύμβασης ή συμβάσεων ανάθεσης δημόσιας υπηρεσίας δρομολογιακής περιόδου 2022 - 2023

ΔΘΣ

Αποτελέσματα αθλητικών δοκιμασιών 15-03-2023 (Ομάδες 101-102)

Αποτελέσματα αθλητικών δοκιμασιών 15-03-2023 (Ομάδες 101-102)

Αποτελέσματα ΠΚΕ Πανελλαδικών 2023

Οριστικός πίνακας κατάταξης Ε.Ε.Π της επαναπροκήρυξης της ΑΕΝ/Ασπροπύργου διδακτικού έτους 2022-2023

Οριστικός πίνακας κατάταξης για την ειδικότητα Ηλεκτρολόγος Μηχανικός ή Ηλεκτρολόγος Μηχανικός και Μηχανικός Η/Υ ή Ηλεκτρονικός Μηχανικός ή Αυτοματιστής Μηχανικός Π.Ε. ή Τ.Ε. για τη θέση Εργαστηριακού Συνεργάτη Γενικών και …

ΑΕΝ

Αποτελέσματα ΑΝΥΕ 14-03-2023 (Ομάδες 101-102)

Αποτελέσματα ΑΝΥΕ 14-03-2023 (Ομάδες 101-102)

Αποτελέσματα ΠΚΕ Πανελλαδικών 2023

Ημερήσια Διάταξη (Ατζέντα) Συνεδρίασης Συμβουλίου Ακτοπλοϊκών Συγκοινωνιών 03/16-03-2023

Ημερήσια Διάταξη (Ατζέντα) Συνεδρίασης Συμβουλίου Ακτοπλοϊκών Συγκοινωνιών 03/16-03-2023

ΣΑΣ ΔΘΣ

Πρόσκληση Συνεδρίασης Συμβουλίου Ακτοπλοϊκών Συγκοινωνιών (Σ.Α.Σ) 03/2023

Πρόσκληση Συνεδρίασης Συμβουλίου Ακτοπλοϊκών Συγκοινωνιών (Σ.Α.Σ) 03/2023

ΣΑΣ ΔΘΣ

Διενέργεια κλήρωσης

Συγκρότηση Τριμελούς Επιτροπής Παρακολούθησης και Παραλαβής του Έργου «Επέκταση - Αναβάθμιση Κέντρου Παρακολούθησης Αλιείας (Κ.Π.Α.) και ένταξη νέων σύγχρονων τεχνολογιών»

Αποτελέσματα Ψυχομετρικών Δοκιμασιών υποψηφίων του διαγωνισμού απευθείας κατάταξης Αξιωματικών Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ. ειδικότητας Κυβερνήτη ή Μηχανικού έτους 2022

Πίνακας Αποτελέσματων Ψυχομετρικών Δοκιμασιών Αξιωματικών Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ. ειδικότητας Κυβερνήτη ή Μηχανικού έτους 2022

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος

Επισκευή μηχανής πλοηγίδας πλοηγικού σταθμού Θεσσαλονίκης και μεταφορά της σε έτερο πλοηγικό σταθμό
Πλοηγικός Σταθμός Θεσσαλονίκης

Πρόσκληση σύναψης σύμβασης ανάθεσης δημόσιας υπηρεσίας προς εξυπηρέτηση δρομολογιακών γραμμών

α) ΚΑΛΥΜΝΟΣ – ΛΕΡΟΣ – ΛΕΙΨΟΙ – ΠΑΤΜΟΣ – ΑΡΚΙΟΙ – ΑΓΑΘΟΝΗΣΙ – ΠΥΘΑΓΟΡΕΙΟ ΣΑΜΟΥ και επιστροφή και β) ΚΑΛΥΜΝΟΣ – ΑΣΤΥΠΑΛΑΙΑ και επιστροφή.
ΔΘΣ

Πρόσκληση ενδιαφέροντος

Ανάθεση προμήθειας υγρών καυσίμων για την κάλυψη αναγκών υπηρεσιακών μέσων Υπηρεσίας μας
Λ/Χ ΑΓΙΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ