Ανακοινώσεις

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος

Προμήθεια έξι (06) εμπορευματοκιβωτίων (container) είκοσι ποδών (20ft) γενικής χρήσης, με κλειδαριά ασφαλείας, για τις ανάγκες αποθήκευσης του αντιρρυπαντικού εξοπλισμού των Λιμενικών Αρχών : Κέρκυρας (01 container), Ρεθύμνου (01 container), Κατάκολου (01 container), Καρύστου (Νέα Στύρα) (01 container), Σύρου (01 container) και Νάξου (01 container)

Πίνακες αποτελεσμάτων-επιτυχόντων Αθλητικών δοκιμασιών 21-03-2022 (Ομάδες 401-402)

Πίνακες αποτελεσμάτων-επιτυχόντων Αθλητικών δοκιμασιών 21-03-2022 (Ομάδες 401-402)

Αποτελέσματα ΠΚΕ Πανελλαδικών 2022

Αποτελέσματα ΑΝΥΕ 18-03-2022 (Ομάδες 401-402)

-Πίνακας αποτελεσμάτων υγειονομικών εξετάσεων - ΑΝΥΕ (ΟΜΑΔΕΣ 401,402)

-Πίνακας κατάλληλων υγειονομικών εξετάσεων - ΑΝΥΕ  (ΟΜΑΔΕΣ 401,402) υποψηφίων Πανελλαδικών εξετάσεων ακαδημαϊκού έτους 2022-2023

Αποτελέσματα ΠΚΕ Πανελλαδικών 2022

Πίνακες ψυχομετρικών εξετάσεων 18-03-2022 (Ομάδες 201-202)

Πίνακες  με:

α) τα αποτελέσματα των ψυχομετρικών εξετάσεων της 18/03/2022 (Ομάδες 201-202)

β) τους επιτυχόντες των ψυχομετρικών εξετάσεων της 18/03/2022 (Ομάδες 201-202)

Αποτελέσματα ΠΚΕ Πανελλαδικών 2022

Πίνακες αποτελεσμάτων-επιτυχόντων Αθλητικών δοκιμασιών 18-03-2022 (Ομάδες 301-302)

Πίνακες αποτελεσμάτων-επιτυχόντων Αθλητικών δοκιμασιών 18-03-2022 (Ομάδες 301-302)

Αποτελέσματα ΠΚΕ Πανελλαδικών 2022

Πρόσκληση Ενδιαφέροντος

Ανάθεση προμήθειας α) πετρελαίου κίνησης CPV 09134100-8 και β) αμόλυβδης βενζίνης CPV 09132100-4 για την κάλυψη αναγκών σε καύσιμα των χερσαίων και πλωτών μέσων Λιμενικής Αρχής Πόρου και Α΄ Λ/Τ Μεθάνων έως την 31-12-2022

Πρόγραμμα Ψυχομετρικών Εξετάσεων υποψηφίων του διαγωνισμού απευθείας κατάταξης Αξιωματικών Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ. ειδικότητας Κυβερνήτη ή Μηχανικού έτους 2021

1. Ανακοινώνεται ότι, οι υποψήφιοι Αξιωματικοί Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ. ειδικότητας Κυβερνήτη ή Μηχανικού έτους 2021 που πέτυχαν στις αθλητικές δοκιμασίες σύμφωνα με τον Πίνακα που αναρτήθηκε την 16-03-2022 στην ιστοσελίδα του Λιμενικού …

Αποτελέσματα ΑΝΥΕ 17-03-2022 (Ομάδες 301-302)

Πίνακας αποτελεσμάτων υγειονομικών εξετάσεων - ΑΝΥΕ (ΟΜΑΔΕΣ 301, 302) και Πίνακας κατάλληλων υγειονομικών εξετάσεων - ΑΝΥΕ (ΟΜΑΔΕΣ 301, 302) υποψηφίων Πανελλαδικών εξετάσεων ακαδημαϊκού έτους 2022-2023

Αποτελέσματα ΠΚΕ Πανελλαδικών 2022

Πίνακες ψυχομετρικών εξετάσεων 17-03-2022 (Ομάδες 101-102)

Πίνακες  με:

α) τα αποτελέσματα των ψυχομετρικών εξετάσεων της 17/03/2022 (Ομάδες 101-102)

β) τους επιτυχόντες των ψυχομετρικών εξετάσεων της 17/03/2022 (Ομάδες 101-102)

Αποτελέσματα ΠΚΕ Πανελλαδικών 2022

Πίνακες αποτελεσμάτων-επιτυχόντων Αθλητικών δοκιμασιών 17-03-2022 (Ομάδες 201-202)

Πίνακες αποτελεσμάτων-επιτυχόντων Αθλητικών δοκιμασιών 17-03-2022 (Ομάδες 201-202)

Αποτελέσματα ΠΚΕ Πανελλαδικών 2022

Αποτελέσματα ΑΝΥΕ 16-03-2022 (Ομάδες 201-202)

Πίνακας αποτελεσμάτων υγειονομικών εξετάσεων - ΑΝΥΕ (ΟΜΑΔΕΣ 201,202) και Πίνακας κατάλληλων υγειονομικών εξετάσεων - ΑΝΥΕ (ΟΜΑΔΕΣ 201,202) υποψηφίων Πανελλαδικών εξετάσεων ακαδημαϊκού έτους 2022-2023

Αποτελέσματα ΠΚΕ Πανελλαδικών 2022

Διενέργεια Κλήρωσης Διακ. 02/2022

Από την αρμόδια Διεύθυνση Προμηθειών και Εποπτείας Αποθηκών της Γενικής Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών του Υπουργείου Ναυτιλίας & Νησιωτικής Πολιτικής, ανακοινώνεται ότι την 22.03.2022, ημέρα Τρίτη και ώρα 12:30, στο Γρ. …

Διενέργεια Κλήρωσης Διακ. 01/2022

Από την αρμόδια Διεύθυνση Προμηθειών και Εποπτείας Αποθηκών της Γενικής Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών του Υπουργείου Ναυτιλίας & Νησιωτικής Πολιτικής, ανακοινώνεται ότι την 22.03.2022, ημέρα Τρίτη και ώρα 12:00, στο Γρ. …

Αποτελέσματα Αθλητικών Δοκιμασιών υποψηφίων του διαγωνισμού απευθείας κατάταξης Αξιωματικών Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ. ειδικότητας Κυβερνήτη ή Μηχανικού έτους 2021

Αποτελέσματα Αθλητικών Δοκιμασιών υποψηφίων του διαγωνισμού απευθείας κατάταξης Αξιωματικών Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ. ειδικότητας Κυβερνήτη ή Μηχανικού έτους 2021

Πρόσκληση Ενδιαφέροντος

Προμήθεια αμόλυβδης βενζίνης για τις ανάγκες ΠΛΣ 1055 υπαγωγής Κ.Λ. ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ

Πίνακας αποτελεσμάτων-επιτυχόντων Αθλητικών δοκιμασιών 16-03-2022 (Ομάδες 101-102)

Πίνακας αποτελεσμάτων-επιτυχόντων Αθλητικών δοκιμασιών 16-03-2022 (Ομάδες 101-102)

Αποτελέσματα ΠΚΕ Πανελλαδικών 2022

Διακήρυξη Δημόσιου Πλειοδοτικού Διαγωνισμού με σφραγισμένες προσφορές

Εκμίσθωση του κυλικείου της ΑΕΝ Μακεδονίας
ΑΕΝ

Αποτελέσματα ΑΝΥΕ 15-03-2022 (Ομάδες 101-102)

Πίνακας αποτελεσμάτων υγειονομικών εξετάσεων - ΑΝΥΕ (ΟΜΑΔΕΣ 101,102)

Πίνακας κατάλληλων υγειονομικών εξετάσεων - ΑΝΥΕ (ΟΜΑΔΕΣ 101,102) υποψηφίων Πανελλαδικών εξετάσεων ακαδημαϊκού έτους 2022-2023

Αποτελέσματα ΠΚΕ Πανελλαδικών 2022

Παροχή διευκρινίσεων επί της αριθ. 06/2022 Διακήρυξης Ηλεκτρονικού, Ανοικτού, Διεθνούς Διαγωνισμού

Προμήθεια Ηλεκτρο-οπτικών Συστημάτων για τα πλωτά μέσα του Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ.

Παράταση της καταληκτικής ημερομηνίας υποβολής προσφορών στην αριθ. 06/2022 Διακήρυξη Ηλεκτρονικού, Ανοικτού, Διεθνούς Διαγωνισμού

Προμήθεια Ηλεκτρο-οπτικών Συστημάτων για τα πλωτά μέσα του Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ.