Ανακοινώσεις

Γνωμοδότηση Συνεδρίασης Συμβουλίου Ακτοπλοϊκών Συγκοινωνιών 07/08-07-2024

Γνωμοδότηση Συνεδρίασης Συμβουλίου Ακτοπλοϊκών Συγκοινωνιών 07/08-07-2024

Διενέργεια επαναληπτικού ανοιχτού Τεχνικού Διαλόγου

Επισκευή-αναβάθμιση του Π.Α.Θ./Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ.050 “ΑΡΚΙΟΙ”

Πρόσκληση κατάταξης στο Λιμενικό Σώμα – Ελληνική Ακτοφυλακή των επιτυχόντων του διαγωνισμού απευθείας κατάταξης Αξιωματικών Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ. ειδικότητας Κυβερνήτη ή Μηχανικού έτους 2023

Πρόσκληση κατάταξης στο Λιμενικό Σώμα – Ελληνική Ακτοφυλακή των επιτυχόντων του διαγωνισμού απευθείας κατάταξης Αξιωματικών Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ. ειδικότητας Κυβερνήτη ή Μηχανικού έτους 2023

Διενέργεια κλήρωσης

Αντικατάσταση μέλους Επιτροπής Αξιολόγησης Ενστάσεων και Προσφυγών

Πρόσκληση ενδιαφέροντος

Συμπληρωματική προμήθεια υλικών και εκτέλεση εργασιών συντήρησης και εσωτερικών διαμορφώσεων κτιρίου στέγασης Λ/Σ Πλωμαρίου

Πρόσληψη Ωρομίσθιου Εκπαιδευτικού Προσωπικού στο ΚΕΣΕΝ/ΡΗ-ΡΕ

Πρόσληψη Ωρομισθίου Εκπαιδευτικού Προσωπικού στο ΚΕΣΕΝ/ΡΗ-ΡΕ για το εκπαιδευτικό έτος 2024 – 2025
ΚΕΣΕΝ

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος Κεντρικού Λιμεναρχείου Πειραιά

Παροχή λογιστικών υπηρεσιών της Διεύθυνσης Πλοηγικής Υπηρεσίας
Πλοηγικός Σταθμός Πειραιά

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος Κεντρικού Λιμεναρχείου Πειραιά

Προμήθεια και εγκατάσταση έξι (6) κλιματιστικών

Χορήγηση εξαίρεσης για τη χρήση του ωκεανογραφικού σκάφους ‘’TARA’’ (IMO: 8817552) σημαίας Γαλλίας

Διενέργεια ωκεανογραφικής αποστολής εντός του Ελληνικού θαλασσίου χώρου

Πρόσκληση Συνεδρίασης Συμβουλίου Ακτοπλοϊκών Συγκοινωνιών (Σ.Α.Σ) 07/08-07-2024

Πρόσκληση Συνεδρίασης Συμβουλίου Ακτοπλοϊκών Συγκοινωνιών (Σ.Α.Σ) 07/08-07-2024

ΣΑΣ ΔΘΣ

Αποτελέσματα αθλητικής δοκιμασίας κολύμβησης υποψηφίων Αξιωματικών Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ. ειδικότητας Υγειονομικού (Ιατροί) έτους 2024

Αποτελέσματα αθλητικής δοκιμασίας κολύμβησης υποψηφίων Αξιωματικών Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ. ειδικότητας Υγειονομικού (Ιατροί) έτους 2024

Διενέργεια κλήρωσης

Ανοικτή και δημόσια κλήρωση με σκοπό την ανάδειξη τακτικού και αναπληρωματικού μέλους της υπό συγκρότηση έκτακτης επιτροπής σύνταξης τεχνικών προδιαγραφών για τη «Δημιουργία Ολοκληρωμένου Πληροφοριακού Συστήματος (Ο.Π.Σ.) Διαχείρισης Δικτύου Θαλασσίων Συγκοινωνιών»

Αίτηση εξαίρεσης για τη χρήση του ωκεανογραφικού σκάφους ‘’TARA’’ σημαίας Γαλλίας

Διενέργεια ωκεανογραφικής αποστολής εντός του Ελληνικού θαλασσίου χώρου

Πίνακας επιτυχόντων υποψηφίων του διαγωνισμού απευθείας κατάταξης Αξιωματικών Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ. ειδικότητας Τεχνικού έτους 2023 – Έναρξη Προθεσμίας Υποβολής Ενστάσεων στο Α.Σ.Ε.Π.

  1. Ανακοινώνεται ότι, σήμερα 21-06-2024, ημέρα Παρασκευή, αναρτήθηκε στην ιστοσελίδα του Λιμενικού Σώματος – Ελληνικής Ακτοφυλακής (www.hcg.gr), καθώς και στο κτίριο του Αρχηγείου Λ.Σ-ΕΛ.ΑΚΤ, στην Ακτή Βασιλειάδη, Πύλες Ε1-Ε2, …

Πίνακες επιτυχόντων και επιλαχόντων υποψηφίων του διαγωνισμού απευθείας κατάταξης Αξιωματικών Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ. ειδικότητας Υγειονομικού ειδικής κατηγορίας έτους 2023, προερχόμενων από ιδιώτες Ψυχολόγους

  1. Ανακοινώνεται ότι, οι Πίνακες Επιτυχόντων και Επιλαχόντων υποψηφίων του διαγωνισμού απευθείας Κατάταξης Αξιωματικών Λιμενικού Σώματος – Ελληνικής Ακτοφυλακής ειδικότητας Υγειονομικού ειδικής κατηγορίας έτους 2023, προερχόμενων από ιδιώτες Ψυχολόγους, όπως αυτοί …

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος Κεντρικού Λιμεναρχείου Πειραιά

Προμήθεια τριάντα πέντε (35) φορητών ασύρματων πομποδεκτών
Κ.Λ/Χ ΠΕΙΡΑΙΑ

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος Κεντρικού Λιμεναρχείου Πειραιά

Προμήθεια δυο (02) Οπλοκιβωτίων τύπου ντουλάπας
Κ.Λ/Χ ΠΕΙΡΑΙΑ

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος

Προμήθεια μουσικών οργάνων, αναλωσίμων μουσικών οργάνων και την εκτέλεση εργασιών επισκευής μουσικών οργάνων προς κάλυψη αναγκών Υπηρεσίας Μουσικής Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ.

Πρόσληψη Ωρομισθίων καθηγητών ΚΕΣΕΝ Μηχανικών εκπαιδευτικού έτους 2024-2025

Πρόσληψη Ωρομισθίων καθηγητών ΚΕΣΕΝ Μηχανικών εκπαιδευτικού έτους 2024-2025

Έναρξη ψηφιακής εφαρμογής για ηλεκτρονική υποβολή αίτησης νηολόγησης ποντοπόρου πλοίου και ηλεκτρονική χορήγηση ψηφιακού εγγράφου εθνικότητας

Από τη Διεύθυνση Ποντοπόρου Ναυτιλίας ανακοινώνεται ότι:

Εφεξής για το σύνολο των πλοίων που νηολογούνται σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 13 του ν.δ. 2687/1953 εκκινεί η δυνατότητα χρήσης των …